Water management in Thailand

In de Thaise watersector liggen veel kansen voor Nederlandse bedrijven actief op dit gebied.

In de afgelopen jaren heeft de Thaise overheid te maken gehad met grote uitdagingen op het gebied van watermanagement zoals watertekorten, overstromingen, en grote hoeveelheden afvalwater. Factoren die hebben bijgedragen aan deze problemen zijn droogte, overvloedige regenval, de aantasting van de watergang en bosrijke gebieden, de groei van de bevolking, toegenomen urbanisatie en de vervuiling die is toegenomen door economische en industriële ontwikkeling. De jaarlijkse overstromingen raken niet alleen landelijke gebieden maar heeft ook ernstige gevolgen voor de stedelijke gebieden zoals Bangkok en de omliggende industrie. De afvoer van onbehandeld afvalwater uit stedelijk, industrieel en landbouwgebied zorgt voor bodemvervuiling en vervuiling van grond- en zeewater. Dit terwijl de waterconsumptie toeneemt en het water managementsysteem inefficiënt is.

De Thaise overheid beoogt met zijn duurzaam water management beleid voor de periode 2015-2026 watervoorraden te verbeteren en tekorten, overstromingen en kwaliteitsproblemen te voorkomen. Er worden verschillende projecten gestart in de 25 belangrijkste rivierbekkens om de kwaliteit van het water en het management systeem te verbeteren. Thailand wil hiermee een voorbeeld worden voor de hele Aziatisch-Pacifische regio en wil in 2017 voor iedereen in Thailand drinkbaar water beschikbaar maken. Het budget van het gehele project bedraagt THB 900 miljard (USD $25 miljard).

De Thaise overheid moedigt buitenlandse als binnenlandse bedrijven aan om mee te dingen in grote waterprojecten, bijvoorbeeld via aanbestedingsprocedures. Hoewel de Thaise watersector competitief en complex is, liggen er in deze sector veel zakelijke mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven.

Overbelaste Thaise kusthavens en binnenwateren verhinderen de Thaise ambitie om zich te ontwikkelen tot een regionale transport hub. Om die reden heeft Thailand de Transport Infrastructure Development Strategy (TIDS) ontwikkeld voor de periode 2015-2022. TIDS is een belangrijk raamwerk voor de verbetering van de Thaise infrastructuur en richt zich op het verbeteren van het netwerk van watertransport van zowel binnenwateren als kusthavens. Naar verwachting zal de implementatie van deze strategie leiden tot een toenemende vraag naar de services en technologieën van baggeraars, havenontwikkelaars, en havenlogistiek.

Hieronder treft u een factsheet aan van de ambassade over water management. Neem voor meer informatie contact op met de ambassade (E-mail: ban-ea@minbuza.nl, telefoon: +66 (0)2 309 5200).