De energiesector in Thailand

De Thaise energiesector biedt kansen voor Nederlandse bedrijven, zowel op het terrein van olie en gas als op het terrein van hernieuwbare energie.

Olie en gas

Thailand beschikt over een ontwikkelde energie sector. Naast zijn eigen olie- en gasreserves importeert Thailand de helft van zijn binnenlandse energiebehoefte. Gezien de afnemende olie- en gasreserves in Thailand en een stijgende energieconsumptie, is de verwachting dat Thailand in de toekomst steeds afhankelijker zal worden van buitenlandse energieleveranciers.

Het Thaise Public Company Limited (PTT) is de belangrijkste speler in de Thaise olie-industrie en is actief in zowel de up- als downstream markten. Naast PTT zijn er diverse buitenlandse oliebedrijven actief in Thailand, zoals Chevron, Mitsui, Total, en Shell (BG Group). De Thaise gasproductie laat een stijgende lijn zien in de afgelopen jaren, met een verwachte productiepiek in 2017. Als er geen nieuwe gasvelden worden ontdekt is de verwachting dat de gasvoorraad van Thailand in 2030 op zal zijn. Hoewel PTT ook actief is in de aardgassector in Thailand, domineren buitenlandse bedrijven, zoals Chevron, Total, en BG Group, deze industrie.

Hernieuwbare energie

Het Thaise ‘Alternative Energy and Development Plan’ (AEDP) ziet op het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie naar 20 procent van de Thaise energieconsumptie in 2021. Het gaat hier dan voornamelijk om zonne-energie, windenergie, waterkrachtenergie, en – vanwege Thailands omvangrijke landbouw sector – bio-energie en biobrandstof.

De Nederlandse ambassade heeft onderstaande factsheets opgesteld over bio-energie en zonne-energie. Neem voor meer informatie over deze en andere sectore conctact op met de ambassade (e-mail: ban-ea@minbuza.nl, telefoon: +66 (0)2 309 5200).