Ondernemen in opkomende markten en ontwikkelingslanden - Thailand

Thailand is geen opkomende markt of ontwikkelingsland. Via de rubriek landen vindt u informatie over zakendoen in Thailand.

Zoekt u een subsidie of regeling voor financiering? Op de subsidiewijzer van de RVO treft u een overzicht van de beschikbare instrumenten. Twee belangrijke instrumenten die voor Thailand openstaan zijn de Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) en het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF).

Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies

Heeft u internationale ambities en interesse in deze markten? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) misschien interessant voor u.

Met deze regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Dutch Trade and Investment Fund

Wilt u zakendoen in het buitenland? En heeft u moeite om de financiering rond te krijgen? Het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) biedt leningen, garanties en exportfinanciering. Zo komt u snel een stap verder met uw internationale ambities.

DTIF bestaat uit 2 onderdelen: Investeren en Exporteren. Het vervangt de financieringsinstrumenten Faciliteit Opkomende Markten (FOM) en Finance for International Business (FIB).

DTIF is bedoeld voor Nederlandse bedrijven die willen investeren in of exporteren naar buitenlandse markten. De regeling stimuleert internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven.

Zakendoen in Zuidoost-Azië

Lees meer over zakendoen in Zuidoost-Azië op onze regiopagina (Engelstalig). Daarnaast heeft de Regional Business Developer in Zuidoost-Azië kennis van de kansen voor handel, investeringen en R&D in Thailand.