Verklaring van huwelijksbevoegdheid in Thailand

Bent u Nederlander en wilt u trouwen in Thailand? Als u nooit in Nederland gewoond heeft, kan de Nederlandse ambassade in Bangkok een verklaring van huwelijksbevoegdheid opstellen.

Door het coronavirus is het aanvragen van een consulaire verklaring bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U kunt zien of het mogelijk is door een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar, dan is het nog niet mogelijk om een aanvraag te doen bij de ambassade of het consulaat-generaal.

Heeft u ooit in Nederland gewoond?

Bent u Nederlander en woont u in Nederland of heeft u in Nederland gewoond? Dan moet u een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen bij de gemeente waar u woont of waar u als laatste heeft gewoond. Was u minderjarig toen u uit Nederland vertrok? Dan moet u ook bij de gemeente zijn waar u als laatste heeft gewoond. De verklaring is vanaf het moment van afgifte 6 maanden geldig.

Check op de website van de gemeente waar u de aanvraag doet welke documenten u nodig heeft. Die documenten kunnen afwijken van de documenten die op deze pagina staan.

Welke documenten heeft u nodig?

Om een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan te vragen heeft u kopieën van de volgende documenten nodig:

 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs
 • een uittreksel uit het geboorteregister
 • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
 • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Welke documenten heeft uw niet-Nederlandse partner nodig?

Voor een aanvraag van een verklaring van huwelijksbevoegdheid, heeft uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten nodig:

 • een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs
 • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
 • een ongehuwdverklaring
 • een afschrift van een echtscheidingsakte als uw partner eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid in dit land of gebied

Aanvullende informatie

Om als Nederlanders in Thailand in het huwelijk te treden, zijn twee verklaringen nodig:

 1. Een getuigen en inkomen formulier, aan te vragen bij de Nederlandse ambassade.
 2. Een verklaring van huwelijksbevoegdheid, aan te vragen bij de Nederlandse ambassade of de gemeente waar u woont (als u in Nederland woont).

 Te overleggen documenten voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid:

 • Een internationaal uittreksel van de gemeente in Nederland met vermelding burgerlijke staat (niet ouder dan 1 jaar). Op een internationaal uittreksel staan al uw persoonsgegevens zoals naam, woonadres, burgerlijke staat.
 • Een getuigen en inkomen formulier waarop u twee Nederlandse  (niet Thaise!) getuigen vermeldt. Dit is een eis van de Thaise overheid. Deze personen hoeven niet bij het huwelijk aanwezig te zijn. Op het getuigen en inkomenformulier wordt uw handtekening gelegaliseerd.
 • Uw eigen schriftelijke verklaring waarin u aangeeft dat u in de periode na vertrek uit Nederland niet meer bent gehuwd.
 • Een ingevuld aanvraagformulier huwelijksvoornemen.

Nadat u de verklaring van huwelijksvoornemen en het getuigen en inkomenformulier heeft aangevraagd, dient u beide documenten in het Thais te laten vertalen en door het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken te laten legaliseren.

Mogelijk verlangt de Thaise gemeente waar u wil trouwen een gewaarmerkte kopie van uw paspoort. Controleer dit vooraf.

Van uw niet Nederlandse partner

 • Een afschrift van een echtscheidingsakte als hij of zij eerder getrouwd was.
 • Een naar het Engels vertaalde en door Thai Ministry of Foreign Affairs gelegaliseerde ongehuwdverklaring van uw toekomstige partner.

Maak een afspraak via het online afsprakensysteem. Uw niet-Nederlandse partner hoeft niet mee te komen naar de afspraak.

Wanneer u 's ochtends een consulaire verklaring aanvraagt, kunt u deze dezelfde dag tussen 14.00 en 15.00 uur afhalen of thuisgestuurd krijgen. In het laatste geval levert u zelf een voldoende gefrankeerde envelop aan met daarop uw naam en adres in blokletters.

U kunt de lokale tarieven ook op de website van de Nederlandse ambassade in Thailand vinden.

Contact?

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Stel uw vragen via het contactformulier.