Nederlands onderwijs in Thailand

Er zijn verschillende mogelijkheden om Nederlands onderwijs te volgen in Thailand.

Basis- en voortgezet onderwijs in het buitenland

Wanneer u in het buitenland verblijft, heeft uw kind (afhankelijk van het land) een aantal mogelijkheden:

 • lokale school
 • internationale (of Europese) school
 • Nederlandstalige school

Op rijksoverheid.nl leest u meer over de verschillende onderwijsmogelijkheden in het buitenland.

Scholenzoeker Nederlandstalig onderwijs

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt en subsidieert het Nederlandstalige onderwijs in het buitenland. Met de scholenzoeker van de NOB vindt u waar (en in welke vorm) Nederlands onderwijs mogelijk is.

Nederlands onderwijs in dit land of gebied

In Thailand zijn tientallen internationale scholen gevestigd. In tegenstelling tot Nederlandse of Thaise scholen zijn internationale scholen in Thailand prijzig te noemen en voor velen met een beperkt budget onbetaalbaar. Een volledig overzicht van de internationale scholen treft u aan op de website van de International Schools Association of Thailand (ISAT) (informatie in het Engels). Op diverse internationale scholen in Thailand wordt Nederlands onderwijs aangeboden. Hieronder treft u een overzicht aan.

Nederlandse School in Bangkok

De Nederlandse school in Bangkok is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en geaccrediteerd door de Inspectie van het Onderwijs. De school is verbonden aan de internationale scholen Bangkok Patana School (informatie in het Engels) en International School Bangkok (ISB) (informatie in het Engels) en heeft twee enthousiaste en gediplomeerde leerkrachten die er zorg voor dragen dat de kinderen met plezier naar de lessen komen. Er wordt zowel basis- als voortgezet onderwijs gegeven en op beide scholen hebben we een prachtig eigen lokaal, waardoor reizen naar een andere locatie niet nodig is. Op ISB vinden de lessen na schooltijd plaats, op Patana deels onder en na schooltijd. Leerlingen hebben twee lessen per week in groepsverband – dus niet alleen met de leerkracht – wat het leren een stuk leuker en interactiever maakt en een unieke gelegenheid is om Nederlandstalige vriendjes en vriendinnetjes te maken.

Het onderwijs richt zich voor de meeste leerlingen op het aansluiten bij de kerndoelen van het Nederlandse onderwijs. Wij maken dan ook gebruik van de nieuwste lesmethodes zoals: Veilig Leren Lezen, Taal Actief en Op Niveau, aangevuld met het – bij leerlingen zeer populaire – Nieuwsbegrip. Vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden met het leerlingvolgsysteem van Cito.

Kom eens gezellig bij ons in de klas kijken!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail, de website Nederlandse School in Bangkok of kijk op onze facebookpagina.

Dutch Lessons NIST

NIST International School is een van de meest gerenommeerde internationale scholen in Bangkok en bevindt zich in het bruisende centrum van deze stad. NIST is een volledige IB school (PYP, MYP en DP) waarin World Language een belangrijk onderdeel vormt van het curriculum. Het is tevens de enige school in Bangkok waar Nederlands als moedertaal (Dutch A) binnen dit World Language programma (WLP) wordt aangeboden. Dit betekent dat leerlingen Nederlands onder schooltijd kunnen volgen. De Nederlandse lessen worden aangeboden aan leerlingen vanaf Year 2 (leeftijd 6+) tot Year 13. Leerlingen kunnen op NIST een IB examen voor het vak Nederlands afleggen en dus afstuderen met een tweetalig IB diploma Engels/Nederlands.

Het Nederlandse taalonderwijs op NIST International School sluit aan bij de kerndoelen van het NTC-onderwijs (Nederlandse Taal en Cultuur). Het doel van NTC-onderwijs is het ontwikkelen en stimuleren van de Nederlandse taalverwerving en taalvaardigheid, alsook het bevorderen van de kennis van en de binding met de Nederlandse en Vlaamse cultuur.

DLN, de stichting die waakt over de aansluiting bij de NTC-leerdoelen van het Nederlands onderwijs op NIST International School, is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Stichting NOB ondersteunt, adviseert en subsidieert het Nederlandse onderwijs in het buitenland, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit ministerie voert elke vier jaar een onafhankelijke evaluatie, de zogenaamde inspectie, uit van het Nederlandstalig onderwijs op NIST International School. Het rapport van de laatste inspectie (mei 2017) is terug te vinden op de website van de onderwijsinspectie (pdf, 16 pagina's, 285 kB).

De Nederlandse les op NIST wordt gegeven in een eigen Nederlands leslokaal. Het is een moderne en aantrekkelijke lesruimte, met verschillende opstellingen en leerhoeken die passen bij leerlingen van de jongste leerjaren tot en met het middelbaar onderwijs. We hebben daarnaast een uitgebreide bibliotheek met Nederlandstalige boeken.

Meer weten over de NIST en de Nederlandse lessen op deze school? Neem een kijkje op de website van de NIST International School (informatie in het Engels) of neem contact op via e-mail.

Postadres

 • NIST International School
 • T.a.v. Dutch Lessons Nist
 • 36 soi 15 Sukhumvit road, Wattana Bangkok, 10110 Bangkok

KIS International School

Nederlandse lessen op KIS International School zijn opgezet door ouders met hulp en medewerking van de school en worden momenteel na school gehouden door een bevoegde leerkracht, voor KIS-leerlingen en externe leerlingen. De mogelijkheid bestaat om de lessen tijdens de schooldag te houden.

Adres

 • KIS International School
 • 999/124 Kesinee Ville
 • Pracha-Utit Road, Huay Kwang, 10320 Bangkok
 • T: +66 (0) 2274 3444
 • F: +66 (0) 2274 3452
 • Website: KIS International School (informatie in het Engels); voor taalonderwijs: Languages at KIS (informatie in het Engels)
 • E-mail: linda@kis.ac.th

The Dutch Stream, St. Andrews International School, Green Valley Campus

St. Andrews International School gevestigd in Rayong, vlakbij Pattaya, heeft in hun curriculum de Nederlandse taal opgenomen. Hierdoor kunnen Nederlandse en Vlaamse kinderen tussen de 4 en 18 jaar tijdens het dagonderwijs Nederlandse taal- en cultuurlessen volgen. Er worden 3 tot en met 6 lesuren Nederlands per week gegeven. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

De school is aangesloten bij de Stichting NOB en maakt voor het primair onderwijs gebruik van de CITO-toetsen. In het voortgezet onderwijs krijgen de kinderen de mogelijkheid om IGCSE en/of IB Dutch te volgen. Er worden geen extra fees voor dit programma aangerekend.

Postadres