Maak gebruik van de residentie van de Nederlandse ambassadeur om uw commerciële belangen te ondersteunen

Bedrijven en organisaties in Thailand kunnen een verzoek indienen voor het gebruik van de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Bangkok voor de organisatie van evenementen, waarmee duidelijk Nederlandse (commerciële) belangen gemoeid zijn.

De residentie van de ambassadeur is in 1912 gebouwd door de Thaise prins Sapasas Supakijj. In 1949 werd het gebouw en het omliggende terein aangekocht, om dit vervolgens in gebruik te nemen als ambassade en officiële residentie van de Nederlandse ambassadeur in Thailand.

De residentie is beschikbaar om ingezet te worden door bedrijven en organisaties, mits er substantiële Nederlandse (commerciële) belangen mee gemoeid zijn. De residentie kan gebruikt worden voor evenementen, het promoten van producten of diensten, het ontvangen van zakelijke relaties, enzovoort. In de praktijk wordt de residentie het meeste gebruikt voor evenementen met handels- en investeringsbevorderende doeleinden, maar kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt. De ambassadeur of een ambassademedewerker zal het evenement in de regel bijwonen.

Het gebruik van de residentie is gratis, maar er wordt wel een kleine administratieve vergoeding gevraagd om de nodige voorbereidingen van ambassadezijde te treffen. Als u gebruik maakt van de residentie wordt van u verwacht dat u het evenement geheel zelf organiseert en komen de kosten voor de catering, het inhuren van medewerkers, het huren van audiovisuele apparaten en het huren van extra meubels voor eigen rekening van de organiserende partij.

De volgende cateringbedrijven zijn in het verleden ingehuurd voor evenementen:

  • Conrad Hotel
  • Savelberg
  • Renaissance Hotel
  • Bistro 33

Het staat u natuurlijk vrij om een ​​ander cateringbedrijf in te huren. De ambassade staat tot uw beschikking om de mogelijkheden en de benodigde voorbereidingen met u door te nemen. Bij grotere evenementen (lunch / diner >20 personen, recepties >60 personen) dient u zelf te zorgen voor het nodige servies en bestek.

Verzoeken voor gebruik van de residentie dienen te worden gericht aan de ambassadeur en dienen ruim van te voren te worden ingediend. U dient een ​​duidelijke beschrijving van de voorziene activiteit te geven, inclusief het doel, de datum, gastenlijst(en) en de gewenste diensten, etc.

Als het evenement binnen de planning en de doelstellingen van de ambassade past, zal contact met u worden opgenomen teneinde de verdere details en voorwaarden van het evenement te bespreken. Houdt u er rekening mee dat de promotie van het evenement pas na de expliciete goedkeuring van de ambassade kan beginnen. Dit geldt eveneens voor vernoeming van het evenement  in (online) agenda’s. Details en voorwaarden betreffende het gebruik van de residentie worden in een zogenoemde ‘Use the Residence’ overeenkomst vastgelegd.

Stuur uw aanvraag voor het gebruik van de residentie in het Engels naar ban-az@minbuza.nl en ban-cdp@minbuza.nl.

Het gebruik van de residentie van de ambassadeur is een voorrecht, geen recht. De ambassadeur heeft te allen tijde het recht een verzoek af te wijzen. Belangrijke factoren die meegewogen worden bij de beoordeling van een verzoek zijn: beschikbaarheid en de agenda voor het gebruik van de residentie, de beschikbaarheid van personeel, de aard en de inhoud van het evenement en recent gebruik van de residentie door hetzelfde bedrijf / dezelfde organisatie. Eerlijkheid richting alle aanvragers staat centraal in de besluitvorming bij de ambassade. De woning is niet beschikbaar voor privégebruik.