Extra blog ambassadeur Kees Rade

Beste landgenoten,

Normaal gesproken is het Paasweekend in Nederland, en Songkran in Thailand, een periode waar veel mensen op bezoek gaan bij familie of vrienden, genieten van de beginnende lente in Nederland of elkaar met water besproeien in het hete Thailand. Hoe anders is het beeld dit jaar! Lege wegen, verlaten busstations, geen festiviteiten op straat. Temidden van deze uitzonderlijke periode even een tussenbericht vanuit de ambassade.

De impact van het coronavirus op ons dagelijkse werk is wat minder aan het worden. Het is ons, dankzij een intensieve lobbycampagne van met name de EU en gelijkgezinde landen, gelukt om de Thaise immigratieautoriteiten ervan te overtuigen de verlengingsprocedure voor verlopende visa voor toeristen te vergemakkelijken. In eerste instantie werd deze toch al ingewikkelde procedure nog verder aangescherpt, met allerlei moeilijk te vervullen eisen. Bovendien nam het aantal toeristen dat een verlenging nodig had fors toe omdat men simpelweg het land niet meer uitkwam. De beelden van overvolle immigratiekantoren, waar het onmogelijk was om de aangeraden onderlinge afstand te bewaren, gingen de hele wereld over. En voor de ambassades leverde dit een enorme toename van het aantal op te stellen ondersteunende brieven op, die toeristen moesten overleggen om een verlenging van hun visum aan te vragen. We zijn de Thaise autoriteiten dan ook dankbaar, dat ze besloten hebben alle visa tot in ieder geval eind april te verlengen. We zullen ons ervoor inzetten om deze termijn verlengd te krijgen zolang er nog reisbeperkingen van kracht zullen zijn. Het is overigens misschien toch goed te vermelden, dat de KLM nog steeds twee keer per week een reguliere vlucht tussen Amsterdam en Bangkok onderhoudt (de enige Europese maatschappij naast Lufthansa), en dat er vaak nog meer dan voldoende enkele reizen Bangkok-Amsterdam te verkrijgen zijn. Goed nieuws voor gestrande Nederlandse toeristen die in Bangkok zitten. Het is voor die toeristen die op een eiland vast zitten en die terug willen te hopen, dat de reisbeperkingen binnen Thailand over niet al te lange tijd versoepeld zullen worden.

Verder zijn we op de ambassade toch al een beetje aan het vooruitkijken naar het post COVID-19 tijdperk. We zijn daar nog lang niet, de cijfers in enkele Europese landen en met name in de VS gaan nog steeds niet de goede kant op, en zelfs in landen waar het ergste achter de rug lijkt te zijn worden beperkende maatregelen maar mondjesmaat versoepeld. Aan de andere kant levert het wegvallen van veel regulier werk de mogelijkheid om na te denken over de wat verdere toekomst. En we hebben plannen genoeg! Op het gebied van o.a. economische dienstverlening, van contacten met de Nederlandse gemeenschap, van culturele activiteiten, van mensenrechten. Daarnaast zal, zodra het virus niet meer allesoverheersend zal zijn in de media, de aandacht voor de klimaatverandering weer toenemen. De droogte, de CO2-niveau’s in met name het Noorden van het land, de zeespiegelstijging, allemaal ontwikkelingen die misschien wat minder in de schijnwerpers hebben gestaan de laatste tijd maar die allemaal gewoon door zijn gegaan. De verminderde economische activiteit en het bijna wegvallen van vervoersbewegingen hebben uiteraard een positief effect op de luchtvervuiling gehad, maar dit effect is slechts van tijdelijke aard. We zullen hier als ambassade in de tweede helft van het jaar zeker op terugkomen, onder andere in het kader van de voorbereiding van een grote conferentie over aanpassing aan klimaatverandering, die (nog?) voorzien is eind van het jaar in Nederland.

Maar voor het zover is moeten we met z’n allen uiteraard eerst deze huidige crisis gezond doorkomen. De menselijke en zeker ook de economische gevolgen van de huidige situatie zijn enorm. Het is goed te zien dat er allerlei initiatieven worden genomen, ook binnen de Nederlandse gemeenschap in Thailand, om diegenen die daar behoefte aan hebben extra steun te verlenen. Ik kan u zeker aanraden om bijvoorbeeld Thailandblog, Olleke Bolleke, of Typisch Thailand te raadplegen als u hier meer over wilt lezen.


Hopelijk zal ik in mijn volgende blog beter nieuws kunnen melden over de ontwikkelingen inzake het coronavirus. We zijn ons ook nog aan het beraden of en zo ja op welke wijze we invulling kunnen geven aan Koningsdag op 27 april en de Dodenherdenking op 4 mei, gezien de vele beperkingen die dan waarschijnlijk nog van kracht zullen zijn.
In de tussentijd, houd afstand en was goed de handen!

Ondanks alles wens ik u toch Happy Songkran en vrolijk Pasen!

Kees Rade