Consulaire tarieven in Taiwan

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. Betalingen zijn vooraf verschuldigd. U ontvangt hiervoor een betaalbewijs.

U kunt alleen contant betalen, in de Nieuw Taiwanese dollar (NTD).

Tarieven vanaf 1 jun 2020 (koers: 0,0301 per NTD)

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR NTD
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70 4,640.00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 121,85 4,045.00
Zakenpaspoort / Business passport 139,70 4,640.00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 126,20 4,190.00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 98.60 3,275.00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 49,80 1,650.00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 1,990.00
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR NTD
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 191,00    6,345.00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 326,00  10,830.00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00        695.00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 901,00  29,930.00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.150,00  38,205.00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 670,00  22,255.00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 920,00  30,560.00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 133,00    4,415.00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00  11,625.00
Consulaire documenten / Consular documents EUR NTD
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00    995.00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25    870.00
Legalisaties / Legalisations EUR NTD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 870.00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 870.00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 3,420.00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 4,350.00