Legaliseren van documenten uit Taiwan voor gebruik in Nederland

Uw Taiwanese document heeft eerst legalisatie nodig van de Taiwanese autoriteiten. Daarna gaat u voor een legalisatieverklaring naar het Netherlands Office Taipei.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Taiwan.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze afschriften vraagt u op bij het plaatselijke kantoor van Gezinsregistratie (Household Registration Office).

Afschrift van een geboorteakte

Er zijn 2 soorten documenten die als afschrift gelden. U kunt hieruit kiezen:

 • uw geboortebewijs (birth certificate)
 • Dit vraagt u op in het ziekenhuis waar u bent geboren.
 • Een afschrift van uw gezinsregistratie (Household Registration Transcript)
  Dit vraagt u op bij het plaatselijke kantoor voor Gezinsregistratie (Household Registration Office).

Verklaring van ongehuwd zijn

U vraagt een afschrift van uw gezinsregistratie (Household Registration Transcript) op bij het plaatselijke kantoor van Gezinsregistratie (Household Registration Office).

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij de betreffende autoriteiten (alleen in het Engels) in Taiwan. 

Ga daarna met uw document en bijbehoren naar het Netherlands Office Taipei (alleen Engelstalig). Daar krijgt u een legalisatieverklaring aan uw document vastgemaakt.

Maak een afspraak via het online afsprakensysteem van het Netherlands Office Taipei om uw document(en) te laten legaliseren.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Taiwan.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.