Legaliseren van documenten uit Suriname voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Suriname gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Surinaamse hof van Justitie en Politie. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Suriname. U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn:

 • afschrift van een geboorteakte
 • verklaring van ongehuwd zijn
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze afschriften vraagt u op bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Paramaribo. In sommige gevallen kunt u ook bij uw lokale burgerlijke stand terecht.

Akten van de burgerlijke stand van voor 25 november 1975

Originele akten van de burgerlijke stand, opgemaakt en afgegeven vóór 25 november 1975, zijn vrijgesteld van legalisatie. U kunt deze laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand in Den Haag (Bureau Bijzondere Akten).

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt de apostille bij het Surinaamse hof van Justitie en Politie. Het adres vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten van het Surinaamse Consulaat in Willemstad/Curaçao

U laat een document dat is afgegeven door het Surinaamse Consulaat in Willemstad legaliseren door de Dienst Buitenlandse Betrekkingen (DBB) in Willemstad. Daarmee is het document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulaire Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen en legaliseren van documenten uit Suriname.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.