Consulaire tarieven in Sudan

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt alleen contant betalen, in Sudanese ponden (SDG).

Tarieven vanaf 02 februari 2020

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR SDG
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70 7.550
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 121,85 6.585
Zakenpaspoort / Business passport 139,70 7.550
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 126,20 6.820
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 98,60 5.325
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 49,80 2.690
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 3.240

Visa

EUR    

SDG

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00 2.160
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 4.320
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 1.890
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar /Carribean visa child (6 - 11) 40 2.160
Caribisch visum / Carribbean visa 80,00 4.320

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay

--
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR SDG
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 191,00 10.320
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint 326,00 17.620
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00 1.135
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 901,00 48.700
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard 1.150,00 62.160
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 670,00 36.215
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered 920,00 49.725
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 133,00 7.185
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 18.915
Consulaire documenten / Consular documents EUR SDG
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 1.620
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 1.415
Legalisaties / Legalisations EUR SDG
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 1.415
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 1.418
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 5.565
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 7.080