Zakelijk netwerk en contacten in Sri Lanka

Om uw plannen te realiseren, heeft u de juiste contacten in Sri Lanka nodig. Het ambassadenetwerk kan u daarbij helpen.

Zakelijk netwerk en contacten

Bent u op zoek naar specifieke zakelijke contacten in het buitenland? Vanuit Nederland is het niet altijd eenvoudig om betrouwbare agenten, afnemers of partners te vinden. De medewerkers van het ambassadenetwerk zijn ter plekke aanwezig. Zij kennen de lokale spelers, netwerken en markt en kunnen omgaan met taal- en cultuurbarrières.

U kunt een zakenpartnerscan aanvragen zodat u inzicht krijgt in uw lokale marktkansen.

Wilt u samenwerkingspartners vinden om te ondernemen en innoveren in Europa? Kijk dan ook eens naar het Enterprise Europe Network (website in het Engels).

Introducties verzorgen

Weten welke partijen passen bij uw ambities is één. Met ze in contact komen is een tweede. De medewerkers van de ambassades hebben vaak gemakkelijker toegang tot de juiste personen. Zij kunnen uw bedrijf of organisatie onder de aandacht brengen en u introduceren bij interessante partijen. Ook organiseren zij seminars en evenementen om u in contact te brengen met (potentiële) partners. In bepaalde gevallen kunt u ook zelf gebruikmaken van de faciliteiten van het ambassadenetwerk om activiteiten te organiseren.

Missies, beurzen en partnerschappen

Deelname aan een handelsmissie (soms met een minister of staatssecretaris) of een gezamenlijke beursinzending  is een effectieve manier om te bouwen aan uw buitenlandse én Nederlandse netwerk. U lift dan mee op de collectieve aandacht en de promotiekracht van Nederland.

Wilt u met een groep van bedrijven en kennisinstellingen een buitenlandse markt betreden? Dat kan met het programma Partners for International Business  (PIB). Het programma biedt u steun bij het verkrijgen van toegang tot kansrijke buitenlandse markten. Neem daarvoor contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Zakelijk netwerk en contacten in dit land of gebied

Een zakelijk netwerk en contacten zijn essentieel voor succesvol zakendoen in Sri Lanka. Op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) kan u hier de nodige informatie over vinden en op de website van MVO Nederland vindt u mogelijkheden om dit maatschappelijk verantwoord in de praktijk te brengen. De overheid heeft met 13 sectoren afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord ondernemen, die bedrijven handvatten bieden bij het omgaan met bijvoorbeeld mensenrechten, kinderarbeid of milieu. Het volgen van deze OESO richtlijnen vermindert risico’s en maken uw onderneming transparanter. 

Verder kunnen de volgende organisaties u als ondernemer verder helpen om zaken te doen in Sri Lanka:

The Ceylon Chamber of Commerce

Department of Commerce

Sri Lanka Customs

Board of Investment

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de economische afdeling van de Nederlandse ambassade. U kunt bellen naar +94 11 251 02 00 of e-mailen naar COL@minbuza.nl.

U kunt een lijst met bedrijven die in Nederland en Sri Lanka actief zijn hier vinden.