Kansen voor ondernemers in Sri Lanka

Wilt u weten welke kansen en trends er zijn in Sri Lanka? Het ambassadenetwerk houdt de lokale markt in de gaten.

Kansen en ontwikkelingen in het buitenland

De medewerkers van het ambassadenetwerk volgen de economische, innovatieve en maatschappelijke ontwikkelingen. En wijzen u op kansen, trends en behoeften bij lokale partijen en overheden. Bijvoorbeeld voor bepaalde producten of technieken. Ook kansen en ontwikkelingen op het gebied van innoveren en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en aanbestedingen houden zij goed in de gaten.

Bovendien houdt het ambassadenetwerk aanbestedingen in het buitenland en van internationale organisaties goed in de gaten.

Een overzicht van kansen vindt u op de portal Internationaal Ondernemen en in de app NL exporteert.

Marktrapporten en sectorrapporten

Het ambassadenetwerk stelt ook markt- en sectorrapporten op. U vindt hier ook rapporten van private partijen zoals banken. Zo bent u op de hoogte van de belangrijkste zakelijke ontwikkelingen in de lokale markt.

Kansen voor ondernemers in dit land of gebied

Nederlandse bedrijven zijn actief in Sri Lanka in verscheidene sectoren. De ambassade geeft op verzoek advies aan de bedrijven die willen investeren in Sri Lanka. De Sri Lankaanse economie zit de laatste jaren in de lift, waardoor velen hun kans zien hierin te investeren. Voor recente cijfers betreffende de Sri Lankaanse economie kunt u terecht op de website van het Departement of Census and Statistics Sri Lanka.

Op de website van MVO Nederland vindt u mogelijkheden om dit maatschappelijk verantwoord in de praktijk te brengen. De overheid heeft met 13 sectoren afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord ondernemen, die bedrijven handvatten bij het omgaan met bijvoorbeeld mensenrechten, kinderarbeid of milieu. Het volgen van deze OESO richtlijnen vermindert risico’s en maken uw onderneming transparanter.

De kansen voor ondernemers in Sri Lanka liggen vooral in de volgende gebieden:

bouw en infrastructuur

water management

landbouw, horticultuur en pluimvee

toerisme

duurzame energie

gezondheidszorg

De Nederlandse overheid heeft verschillende mechanismen om investeringen te stimuleren. Een volledig overzicht kunt u vinden op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Wij noemen een aantal voorbeelden:

Development Related Infrastructure Investment Vehicle (DRIVE): relevant wanneer uw projectvoorstel het creëren/stimuleren van publieke infrastructuur betreft, dat ten goede komt van het handelsklimaat en de ontwikkeling van Sri Lanka.

Dutch Good Growth Fund (DGGF): kan helpen bij uw investering in een MKB in Sri Lanka, of een MKB dat kapitaalgoederen naar Sri Lanka exporteert.

Partners for International Business (PIB): behartigt de belangen van Nederlandse ondernemers die kansen zien in Sri Lanka, maar waarbij barrières als nadelige lokale wetgeving en gebrekkige kennis bij lokale partners deze ambitie bemoeilijken.

Netherlands Development Finance Company (FMO): financiert een grote variëteit aan projecten die in lijn zijn met de United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de economische afdeling van de Nederlandse ambassade. U kunt bellen naar +94 11 251 02 00 of e-mailen naar COL@minbuza.nl. Voor landbouw-gerelateerde vragen kunt u terecht bij COL-LNV@minbuza.nl.

U kunt een lijst met bedrijven die in Nederland en Sri Lanka actief zijn hier vinden.