Legaliseren van documenten uit Sri Lanka voor gebruik in Nederland

Laat uw document legaliseren door het Sri Lankaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt vanaf augustus 2017 digitaal. Het maakt uw document geschikt voor gebruik in Nederland. Nederlandse instanties controleren en beoordelen uw document.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij een ambassade of een consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Sri Lanka.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand. Het opvragen van documenten in Sri Lanka duurt ongeveer drie maanden - zes maanden.

 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de Sri Lankaanse autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Afschrift van een geboorteakte

Vraag dit afschrift op bij het centrale register (Central Record Room) in Colombo of bij de ‘Divisional Secretariat’ in de stad van geboorte.

Verklaring van ongehuwd zijn

U kunt een verklaring onder ede (affidavit) laten opmaken. Dit kan bij een van de volgende instanties:

 • een notaris (notary public)
 • een rechtbank (justice of Peace)
 • een administratiekantoor van het disctrict (Divisional Secretariat)
 • de  stadsadministrateur Grama Niladhari (village officer)

Vraag bij de instantie van uw keuze welke documenten u moet meenemen voor de verklaring.

Afschrift van een huwelijksakte

Vraag een afschrift aan bij het register waar uw huwelijk is ingeschreven. Het afschrift kan van een Islamitisch, Kandyan of burgerlijk huwelijk zijn.

Waar laat u uw document legaliseren?

U laat uw Sri Lankaanse document legaliseren bij het Sri Lankaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Consular Division.

Uw document is met de Sri Lankaanse legalisatie klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

­Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie van uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.