U gaat exporteren naar Spanje

Heeft u concrete plannen om te exporteren naar Spanje?

Beginnen met exporteren

De Nederlandse overheid kan u helpen met de eerste stappen op een buitenlandse markt. Veel informatie vindt u op Ondernemersplein.nl  en via de app NL exporteert. De Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan klaar om uw vragen te beantwoorden en geven advies.

Informatie per land

Bij RVO vindt u informatie per land die u nodig heeft, bijvoorbeeld over de lokale invoertarieven en -procedures. Kies daarvoor uw land in het landenoverzicht  en klik vervolgens op exportregels.

Kies het juiste exportdocument

Als u gaat exporteren, krijgt u met veel documenten te maken. Voor exporteren binnen de Europese Unie en buiten de Europese Unie heeft u verschillende documenten nodig. Sommige documenten laat u bij de Douane zien als u goederen de grens over brengt. De Kamer van Koophandel heeft voor u de benodigde documenten.

Exporteren naar dit land of gebied

Marktonderzoek

Oriënteer uzelf over de te volgen strategie. Een marktonderzoek kan helpen om een goede inschatting te maken van de haalbaarheid en het realisme van uw plannen op de Spaanse markt. Zo’n onderzoek beantwoordt vragen zoals: is het beter een eigen vestiging te openen in Spanje of is het juist verstandiger te werken met een distributeur of een agent? Is het voor de distributie van uw product(en) mogelijk met één nationaal opererende distributeur te werken of is het noodzakelijk met meerdere regionaal opererende distributeurs te werken? Waar is uw doelgroep geconcentreerd? Heeft u de mogelijke concurrentie in kaart? Hoe zit het met het betalingsverkeer en welke termijnen worden gehanteerd?

Marktbewerking

Vaak kiezen Nederlandse ondernemers voor het werken met een handelsagent, distributeur, via franchise of openen zij een eigen vestiging in Spanje. Die keuze is onder meer afhankelijk van de financiële situatie, de commerciële doelstelling en praktische overwegingen. Veel bedrijven kiezen ervoor in eerste instantie met een handelsagent of distributeur te werken, omdat de financiële investering daarmee beperkt blijft.

Handelsagent of distributeur

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het werken met een agent of een distributeur?

  • Representatie van een partij: een handelsagent brengt koper en verkoper bij elkaar, maar vertegenwoordigt geen van beide partijen. Een distributeur behartigt de belangen van de exporteur; hierdoor heeft hij een representatieve functie naar de klanten toe.
  • Onafhankelijkheid: een handelsagent heeft een onafhankelijker positie dan een distributeur.
  • Meerdere partijen: handelsagenten werken vaak met meerdere klanten en/of distributeurs, terwijl men bij een distributeur meestal te maken heeft met één partij die de producten afneemt (en verder distribueert).
  • Vergoeding: een handelsagent heeft nadat het contract beëindigd is recht op een klantenvergoeding, een distributeur niet.

Distributie per regio

De Spaanse regio's verschillen onderling veel qua cultuur, economische groei, koopgedrag en bevolkingsdichtheid. Madrid en Catalonië zijn vanuit economisch oogpunt belangrijke centra. Gezien de regionale verschillen en de grootte van het land is het verstandig om de Spaanse markt per regio te benaderen.

Landinformatie Spanje op RVO.nl

Op de website van RVO treft u in het landenoverzicht specifieke informatie over Spanje aan.

Beurzen

Zie het overzicht van beurzen en andere events in Spanje.