High-tech in Spanje

De Spaanse high-techsector is een sterk internationaal georiënteerde, kennisintensieve sector, waar veel onderzoek plaatsvindt en hoogwaardige producten en diensten worden ontwikkeld. De terreinen waar wereldwijd high-tech producten en diensten uit Spanje worden toegepast, variëren van energie en publieke werken via gezondheid, ICT, milieu tot luchtvaart, scheepvaart en transport.

Goede match Nederland-Spanje

Het niveau en de ambitie van de Spaanse high-tech zijn een perfecte match voor de Nederlandse topsector high-tech. De Nederlandse high-techsector heeft de ambitie de exportwaarde te verhogen tot €74,6 miljard in 2025 en de productiewaarde tot €182 miljard.

Uitgelicht: de ICT-sector

De omzet van ICT en content groeide in Spanje in 2016 met 3,3%. De sector zorgt voor een half miljoen banen in 50.000 bedrijven. Momenteel draagt de sector ongeveer 10% van het totale BBP bij.

Kansen

Marktsegmenten binnen high-tech waar kansen liggen voor bedrijven uit Nederland zijn: smart cities, smart logistics, mobiele telefonie, IoT en spraaktechnologie, fintech, e-health, e-commerce, cybersecurity en big data.

Ook hier kan men wellicht – onder voorwaarde van het juiste partnerschap - Spanje als springplank gebruiken voor een introductie op de Latijns-Amerikaanse markten (400 miljoen inwoners).