Bij wie kunt u als ondernemer terecht in Spanje?

In Spanje staat het ambassadenetwerk klaar voor u als ondernemer.

De Economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Madrid behartigt de economische belangen van Nederland in Spanje. Op het gebied van handelsbevordering informeert de afdeling over ontwikkelingen en kansen op de Spaanse markt. Zij helpt Nederlandse ondernemers en bedrijven met het zakendoen in Spanje.

Het NBSO (Netherlands Business Support Office) in Barcelona ondersteunt het zakendoen in de regio’s Catalonië en Aragón.

Het Landbouwteam behartigt de economische belangen van het Nederlandse agrocluster in Spanje. De afdeling informeert over relevante ontwikkelingen op de terreinen landbouw, visserij, voedselkwaliteit en natuurbeheer. Ook verzorgt zij de zakelijke dienstverlening voor Nederlandse agribusinessondernemingen die naar Spanje (willen) exporteren of er al gevestigd zijn.