Verklaring van huwelijksbevoegdheid in Spanje

De ambassade in Madrid kan een verklaring van huwelijksbevoegdheid / huwelijksaankondiging (edictos) opstellen. Deze Spaanstalige consulaire verklaring vermeldt dat een huwelijksaankondiging niet nodig is in Nederland voor een huwelijk dat plaatsvindt in het buitenland.

Door het coronavirus is het aanvragen van een consulaire verklaring bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U kunt zien of het mogelijk is door een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar, dan is het nog niet mogelijk om een aanvraag te doen bij de ambassade of het consulaat-generaal.

Bent u Nederlander en woont u in Nederland of heeft u in Nederland gewoond? Dan moet u een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen bij de gemeente waar u woont of waar u als laatste heeft gewoond. Was u minderjarig toen u uit Nederland vertrok? Dan moet u ook bij de gemeente zijn waar u als laatste heeft gewoond. De verklaring is vanaf het moment van afgifte 6 maanden geldig.

Welke documenten heeft u nodig?

Om een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan te vragen heeft u kopieën van de volgende documenten nodig:

 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs
 • een uittreksel uit het geboorteregister
 • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
 • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Welke documenten heeft uw niet-Nederlandse partner nodig?

Voor een aanvraag van een verklaring van huwelijksbevoegdheid, heeft uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten nodig:

 • een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs
 • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
 • een ongehuwdverklaring
 • een afschrift van een echtscheidingsakte als uw partner eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid in dit land of gebied

In Spanje dient u

 • Een kopie van uw Nederlands paspoort gewaarmerkt door een Spaanse notaris.
 • Een kopie van uw “Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión” (Groen kaartje of A4)
 • Eigen verklaring (ondertekend) waarin u uw actuele huwelijkse staat vermeldt.
 • Een originele scheidingsakte indien gescheiden in Spanje
 • een origineel recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het bevolkingsregister van de Gemeente waar u woonachtig bent (certificado de empadronamiento).

De documenten kunt u opsturen naar:

Embajada del Reino de los Países Bajos
Pº de la Castellana, 259 D
Torre Espacio - Planta 36
28046 Madrid

U dient in uw begeleidende brief het volgende te vermelden “ Verklaring _Achternaam
Een telefoonnummer waar u bereikbaar op bent en het adres waar de verklaring en de originele documenten naar zullen worden verzonden.

Zodra de ambassade de aanvraag en de betaling heeft ontvangen, wordt de verklaring opgemaakt en zal naar u worden opgestuurd per “MRW”. De zending bedraagt ongeveer 10-15 Euro en dient door u betaald te worden bij ontvangst.

De originele documenten die u heeft meegestuurd, worden met de verklaring terug gestuurd.

Betaling

Voor de tarieven, kijkt u op het overzicht van de consulaire tarieven. Maak het totaalbedrag over op de bankrekening van de ambassade

BANK: BANKIA
TEN NAME VAN Embajada del Reino de los Paises Bajos
IBAN: ES84 20381050 5360 0083 3897                      
BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX
o.v.v. ‘Verklaring_Achternaam”

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.