COVID-maatregelen Spanje

De Spaanse regering neemt maatregelen om verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Hier vindt u algemene informatie over de landelijke en regionale maatregelen die gelden voor reizen naar, en binnen Spanje.

NB: Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend: het gaat om informele vertalingen en samenvattingen van officiële overheidspublicaties.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, volg dan ook onze Ambassade Facebookpagina en die van Ambassadeur Jan Versteeg. Daar worden regelmatig updates geplaatst.

Reizen naar Spanje (inclusief Canarische eilanden en Balearen)

De Nederlandse overheid raadt niet-noodzakelijke reizen naar het Spaanse vasteland af. Voor de Canarische eilanden en de Balearen geldt een "geel" reisadvies. Reizen mag, maar er zijn veiligheidsrisico's. Voor het volledige reisadvies klik hier.

Hieronder treft u een overzicht van de inreisvoorwaarden voor reizigers naar Spanje (deze regels gelden voor reizigers per vliegtuig, boot, auto, camper, bus of trein). Deze regels restricties gelden zolang Nederland door de Spaanse autoriteiten wordt beschouwd als risicogebied (dit wordt wekelijks beoordeeld).

Voor meer Engelstalige informatie: kijk op spth.gob.es/faq?tab=2

Reizigers vanaf 12 jaar moeten in bezit zijn van één van de hieronder genoemde documenten 

Vereisten voor ondergenoemde documenten  

 1. De documenten mag u zowel digitaal als op papier meenemen.
 2. De documenten dienen opgesteld te zijn in het Spaans, Engels, Frans of Duits. In het geval dat het document in een andere taal is opgesteld dan dient een aanvullende vertaling naar het Spaans te worden overlegd, opgesteld door een officiële instantie.

1. Bewijs van vaccinatie 

 • De tweede dosis (of enige dosis in het geval van het Janssen vaccin) dient minimaal 14 dagen (en maximaal een jaar) voor vertrek te zijn gezet.
 • Kinderen vanaf 12 jaar die meereizen met (een) gevaccineerde ouder(s) dienen een negatieve Covid-test te overhandigen.
 • Op het bewijs dient vermeld te staan: naam en achternaam, datum van beide vaccinaties (tenzij Jansssen vaccin), type vaccin, het batchnummer, land waarin het vaccin is afgegeven, contactgegevens van de instantie die het bewijs heeft afgegeven.

NB: 

 • De Nederlandse overheid geeft op dit moment nog geen vaccinatiebewijzen uit. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/krijg-ik-een-vaccinatiebewijs-na-de-prik-tegen-corona

 • Zodra het EU Digitale Corona Certificaat operationeel is in Nederland, kunnen reizigers via de bijbehorende app in Spanje bewijzen gevaccineerd te zijn. Tot die tijd kunnen reizigers aan de hand van onderstaande documenten hun vaccinatie(s) laten zien. Bij de meeste reizigers levert dit geen problemen op, maar we kunnen geen garantie bieden dat ze door de Spaanse autoriteiten worden geaccepteerd. U kunt wel de kansen hierop vergroten door zoveel mogelijk documenten mee te nemen.  

 • Wij adviseren reizigers allereerst een Engelstalige print te maken van uw vaccinaties via MijnRIVM*: https://mijn.rivm.nl/vaccinaties/login (u kunt als u bent ingelogd rechtsboven "English" kiezen). Indien u in het bezit bent van het gele vaccinatieboekje, kunt u uw vaccinatie hierin laten bijschrijven door de instantie die u heeft gevaccineerd. Deze twee documenten, samen met uw "Registratiekaart Coronavaccinatie"** van het RIVM bieden de grootste kans op toelating door de Spaanse autoriteiten. 

  *NB: Uw vaccinatie is alleen zichtbaar in MijnRIVM als u op het moment van vaccinatie toestemming heeft gegeven aan de GGD of huisarts om uw vaccinatiegegevens te delen met het RIVM. Mocht u deze toestemming niet hebben gegeven en dit alsnog willen doen, dan kunt u deze toestemming alsnog geven via de zorgverlener die u de vaccinatie heeft gegeven. 

  **NB: De "Registratiekaart Coronavirus" van het RIVM voldoet NIET aan de eisen vanwege o.a. de taal waarin deze is opgesteld. Deze fungeert slechts als ondersteuning bij de andere twee documenten.

2. Negatieve test

Er zijn twee soorten tests toegestaan (maximaal 48 uur voor aankomst uitgevoerd):

Let op: een zelftest voldoet niet aan de eisen van de Spaanse autoriteiten

Op het formulier met testresultaten dienen vermeld te staan: naam, testdatum, gebruikte testmethodiek en land waarin test is uitgevoerd. We raden u aan ook het tijdstip van afname te laten vermelden om de 48 uur geldigheid aan te kunnen tonen.

3. Bewijs van herstel

 • Voor reizigers die van Covid zijn hersteld, geldt dat zij met een bewijs van herstel mogen reizen. 
 • Dit bewijs moet minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen na de eerste positieve NAAT-test zijn afgegeven.
 • Het document moet zijn afgegeven door een bevoegde instantie of een medische dienstverlener.
 • Op het document dient het volgende vermeld te staan: naam en achternaam, de datum van de eerste positieve NAAT-test, type NAAT-test dat is afgenomen, land van afgifte.


Voor reizigers per vliegtuig en boot  geldt naast bovenstaande:

 • De verplichting een gezondheidsformulier in te vullen. De QR code die u daarmee krijgt, verleent u toegang tot vliegtuig of boot. Het gezondheidsformulier vindt u hier: spth.gob.es/create.
 • U wordt gecontroleerd op temperatuur bij aankomst.
 • Controle op ondergenoemde documenten en het gezondheidsformulier vindt plaats door het personeel op de (lucht)haven van vertrek. Passagiers die niet aan één van onderstaande vereisten kunnen voldoen, worden niet toegelaten.

Landelijke maatregelen

 • Mondkapjes zijn verplicht in de openbare ruimte (zowel binnen als buiten) vanaf 6 jaar, behalve tijdens het eten, drinken of sporten. Deze verplichting geldt vooralsnog ook voor gevaccineerden.
 • Er geldt een rookverbod in openbare buitenruimten indien inachtneming van minimaal 2 meter afstand niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld op terrassen.

Regionale maatregelen

Autonome regio's nemen aanvullende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De inhoud en de duur daarvan verschillen per regio. Houdt er rekening mee dat deze maatregelen op ieder moment verder kunnen worden aangescherpt. Autonome regio’s kunnen bijvoorbeeld bepaalde gebieden afsluiten voor in- en uitreizend verkeer. Dit kan reizen ingewikkeld maken en leiden tot nare verrassingen. Daarnaast kunnen regels gelden voor de maximale groepsgrootte in openbare ruimten of in uw eigen woning. Ook kunnen in sommige gebieden horeca en/of niet-essentiële winkels gesloten worden of openingstijden worden beperkt. Indien u toch reist, informeert u zich over de maatregelen op uw plek van bestemming. 

Voor meer informatie over lokale maatregelen per regio kunt u de volgende pagina raadplegen (kies "Travel to Spain, select your destination region", en kies uw gebied op de kaart).

Klik hier voor de lokale maatregelen. 

In- en uitreisverboden

Op sommige plaatsen gelden lokale in- en uitreisverboden. Indien u dient te reizen naar een afgesloten gebied kan dat alleen in een aantal uitzonderingsgevallen. Bezoek aan een tweede huis valt hier niet onder.

Uitzonderingen

U kunt een afgesloten gebied in- of uitreizen voor:

 • Bezoek aan medische instelling
 • Naleving van arbeids-, professionele, zakelijke, institutionele of wettelijke verplichtingen.
 • Bezoek aan een onderwijsinstelling (inclusief kinderopvang)
 • Terugkeren naar de vaste woonplaats
 • Zorg voor ouderen, minderjarigen, afhankelijke personen, mensen met een handicap of bijzonder kwetsbare personen
 • Bezoek aan financiële-, of verzekeringsinstellingen of tankstations in aangrenzende gebieden
 • Noodzakelijke of dringende handelingen bij openbare, gerechtelijke of notariële instanties
 • Verlenging van vergunningen en officiële documentatie, en andere administratieve procedures die niet kunnen worden uitgesteld (dus ook voor het aanvragen van een nieuw reisdocument op de Nederlandse Ambassade in Madrid) 
 • Het afleggen van examens of officiële toetsen die niet kunnen worden uitgesteld
 • Door overmacht of in een noodsituatie*
 • Overige activiteiten van vergelijkbare aard, naar behoren gedocumenteerd

*Wat exact onder overmacht of een noodsituatie wordt verstaan is niet nader gespecificeerd. De interpretatie daarvan zal in de praktijk afhangen van de dienstdoend ambtenaar/handhaver die u treft. Indien u afgesloten gebied in- of uit reist of u reist gedurende de avondklok vanwege dringende redenen, neemt u dan zoveel mogelijk (schriftelijk) bewijsmateriaal mee om de noodzaak van uw reis aan te tonen. Dat kan boetes en andere verrassingen voorkomen.

Reizen van het Spaanse vasteland naar de Balearen

Voor reizigers die van Nederland naar de Balearen reizen: zie de informatie onder Reizen naar Spanje. Voor reizigers die vanaf het Spaanse vasteland naar de Balearen reizen geldt een COVID-testverplichting voor de volgende reizigers (inclusief residenten):

 • Reizigers die afkomstig zijn van het Spaanse vasteland.
 • Reizigers vanaf 6 jaar.

U wordt bij aankomst op de luchthaven gecontroleerd

Uitzondering

Voor bewoners van de Balearen die kunnen aantonen in de voorafgaande 72 uur de eilanden niet te hebben verlaten.

Let op: De lokale regering biedt inwoners die op de Balearen zijn ingeschreven een gratis testoptie, via een netwerk van gesubsidieerde centra die over het hele land zijn verspreid. Het overzicht van locaties vindt u hier

Testvereisten

 • Een negatieve PCR- of TMA-test.
 • Afgenomen maximaal 72 uur voor aankomst op de eilanden.
 • Uw persoonsgegevens moeten vermeld staan op de uitslag
 • Mag zowel digitaal als op papier.

Meer informatie over de testverplichting op de Balearen vindt u hier 

Reizen van het Spaanse vasteland naar de Canarische Eilanden

Voor reizigers die van Nederland naar de Canarische Eilanden reizen: zie de informatie onder Reizen naar Spanje. Voor reizigers die vanaf het Spaanse vasteland naar de Canarische Eilanden reizen geldt  een COVID-testverplichting voor de volgende reizigers (inclusief residenten):

 • Reizigers die afkomstig zijn vanaf het Spaanse vasteland.
 • Reizigers vanaf 6 jaar.

Indien u niet in een toeristische accommodatie verblijft, wordt u bij aankomst op de luchthaven gecontroleerd. Indien u wel in een toeristische accommodatie verblijft, wordt u op de luchthaven om uw boekingsbewijs gevraagd. Bij aankomst in de toeristische accommodatie dient u de negatieve testuitslag te laten zien. 

Testvereisten

 • Een negatieve PCR-, TMA- of antigeentest.
 • Afgenomen maximaal 72 uur voor aankomst op de eilanden.
 • Uw persoonsgegevens moeten vermeld staan op de uitslag
 • Mag zowel digitaal als op papier.

Meer informatie over reizen naar de Canarische eilanden vindt u hier: https://www.holaislascanarias.com/coronavirus/