Ambassade

Met een team van ruim 30 toegewijde specialisten behartigen wij de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden en haar burgers in Spanje. We doen dit vanuit de hoofdstad Madrid, maar zetten hiervoor ook een netwerk in van 10 Honorair Consuls in heel Spanje. Daarnaast beschikken we over een ondersteuningskantoor voor het Nederlandse bedrijfsleven dat opereert vanuit Barcelona.

Onze inzet

Zo breed en divers als de bilaterale belangen zijn, zo breed is ook onze inzet. Onze inzet omvat vele terreinen: consulair, politiek, economie, landbouw, sociale verzekeringen, defensie, politie en justitie. Wij zoeken en realiseren samenwerking met Spanje in Europa en in multilaterale kaders zoals de VN en de NAVO. Zo waarborgen wij onze gezamenlijke normen en waarden, in het bijzonder waar het onze vrijheid en veiligheid betreft.

We werken samen om de buitengrenzen van de EU te bewaken. We zoeken economische samenwerking en bevorderen handel tussen Nederlandse en Spaanse bedrijven. We behartigen de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven en waar nodig van individuele bedrijven. We helpen Nederlanders met consulaire zaken. We informeren Nederlandse en Spaanse pensioengerechtigden over hun rechten en plichten. En we bestrijden samen met de Spaanse politie en justitie grensoverschrijdende criminaliteit. Samenwerking op al deze terreinen creëert nieuwe kansen, vergroot onze veiligheid en welvaart en komt uiteindelijk ten goede aan Nederlandse burgers – zowel in Nederland als in Spanje.

Wil je meer weten? Volg ons via Facebook of volg onze ambassadeur via Twitter: