Ondernemen in opkomende markten en ontwikkelingslanden - Somalië

Wilt u zakendoen in deze opkomende markt of dit ontwikkelingsland? Als uw investeringen ook goed zijn voor de plaatselijke ontwikkeling, helpt de overheid u graag.

Advies en informatie

Wilt u ondernemen in opkomende markten of ontwikkelingslanden? U kunt terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met uw vragen.

Contacten leggen

De Nederlandse ambassades, consulaten en handelskantoren hebben het netwerk om u te helpen contacten te leggen. Ook kunnen zij u helpen met informatie en advies over zakendoen in het land.

Hulp bij ontwikkelen businessplan

Wilt u hulp bij het ontwikkelen van uw businessplan? U kunt bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie door RVO laten maken. De resultaten kunt u gebruiken bij het maken van uw businessplan of projectplan.

Uw  potentiële zakenpartner kan met die informatie besluiten of hij in uw product investeert. Zo vergroot u met een haalbaarheidsstudie de kans om exportorders te krijgen.

Financiering

Heeft u hulp nodig bij de financiering van uw projecten in opkomende markten en ontwikkelingslanden? En kan de bank u niet (volledig) helpen? Dan kan de Nederlandse overheid u helpen met de financiering van uw project. Bijvoorbeeld met leningen, verzekeringen, garantstellingen (om risico’s af te dekken) en subsidies. Kijk op de subsidiewijzer van RVO voor de mogelijkheden.

Bijdragen aan ontwikkeling

De overheid wil graag dat de handel met opkomende markten en ontwikkelingslanden óók ten goede komt aan die landen zelf: werkgelegenheid en nieuwe technologie kunnen bijdragen aan verdere ontwikkeling en bijvoorbeeld bescherming van milieu en klimaat. Een voorwaarde voor financiering is dat uw project bijdraagt aan de ontwikkeling van het land of de mensen die er wonen.

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Een voorbeeld van financiering is het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Dit fonds geldt voor 68 landen die opkomende markt en/of ontwikkelingsland zijn. Dit zijn landen in onder andere Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Ondernemen in deze opkomende markt of dit ontwikkelingsland

Handelsklimaat in Somalië

Somalië wordt al tientallen jaren geteisterd door conflict en natuurrampen. De fragiele situatie maakt ondernemen buitengewoon ingewikkeld en zorgt ervoor dat er weinig internationale en Nederlandse bedrijven gevestigd zijn in Somalië. Het land zit in het proces van staatsvorming, de overheid heeft in grote delen van het land beperkte invloed en de wet- en regelgeving met betrekking tot ondernemen is in ontwikkeling. Verder kent het land veel corruptie, slechte infrastructuur en weinig voorzieningen wat het starten van een onderneming complex maakt.

De afgelopen jaren vestigde zich een groeiend aantal Somaliërs vanuit de Verenigde Staten of de EU in Somalië om een bijdrage te leveren aan de opbouw van het land. Vooral in Hargeisa (Somaliland) zijn Somalische Nederlanders actief in het MKB.

Heeft u meer vragen over het business klimaat of over ondernemen in Somalië raden wij u aan contact op te nemen met de ambassade via nai-som@minbuza.nl of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).