Prioriteitssectoren in Singapore

Het Innovatie Attaché Netwerk zet zich in voor R&D samenwerking tussen Nederlandse en Singaporese bedrijven, kennisinstellingen en overheidsdiensten. Ze informeren over Singaporese ontwikkelingen op het gebied van innovatie, van technologische ontwikkelingen tot het overheidsbeleid, en beantwoorden vragen uit de Nederlandse R&D gemeenschap. Daarnaast assisteren de Innovatie Adviseurs bij het leggen van R&D-contacten in Singapore (matchmaking) en organiseren zij missies en netwerkbijeenkomsten.

Singaporese innovatiebeleid

De inzet van de overheid op onderzoek, ontwikkeling en innovatie, legt de basis voor de kenniseconomie van de toekomst. Het nieuwe Research Innovation Enterprise 2020 plan is in januari 2016 door Singapore’s premier Lee Hsien Loong bekendgemaakt. Voor de aankomende vijf jaar is een budget van 19 miljard Singaporese dollar (ongeveer 12.4 miljard euro) uitgetrokken om innovatie, onderzoek en ontwikkeling te versterken en Singapore te positioneren als R&D-hub. Het nieuwe plan is gericht op versterking van deze verbinding tussen wetenschap en industrie.

Klik hier voor een uitgebreid artikel over het Singaporese innovatiebeleid.

Informatie over de prioriteitssectoren in Singapore en artikelen die het Innovatie Attaché Netwerk Singapore publiceert, vindt u in de rubrieken hieronder.

Voor meer informatie kijkt u op www.ianetwerk.nl of neemt u contact op met het IA Netwerk Singapore via sin-ia@minbuza.nl