Legaliseren van documenten uit Singapore voor gebruik in Nederland

U wilt uw Singaporese document gebruiken in Nederland. U heeft legalisatie nodig van het Singaporese ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Singapore uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Singapore.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze afschriften vraagt u op bij de Immigration and Checkpoints Authority.

Verklaring van ongehuwd zijn

Deze verklaring vraagt u op bij het huwelijksregister van Singapore (Singapore Registry of Marriages).

Moslims kunnen deze aanvragen bij het huwelijksregister voor moslims (Singapore Registry of Muslim Marriages).

Afschrift van een huwelijksakte

Dit afschrift vraagt u op bij het huwelijksregister van Singapore (Singapore Registry of Marriages).

Moslims kunnen deze aanvragen bij het huwelijksregister voor moslims (Singapore Registry of Muslim Marriages).

Afschrift van een echtscheidingsakte

Had u een burgerlijk huwelijk (civil marriage) dan vraagt u dit afschrift aan bij de familierechtbank  (Singapore Family Justice Courts).

Had u een islamitisch huwelijk dan vraagt u het afschrift op bij de Sharia-rechtbank (Singapore Syariah Court).

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Singaporese ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna moet de Nederlandse ambassade in Singapore uw document nog legaliseren.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoe maakt u een afspraak?

Legaliseren kan alleen aan de balie van de Nederlandse ambassade. Maak hiervoor online een afspraak. Bij het inleveren van uw document(en) krijgt u een bewijs van betaling.

Wanneer kunt u uw document ophalen?

U kunt gelegaliseerde documenten twee dagen na de dag van inlevering ophalen bij de Nederlandse ambassade. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Neem uw bewijs van betaling mee.

Wat zijn de kosten voor legalisatie?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven in Singapore voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Singapore.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.