Attachés mede geaccrediteerd in Singapore

Naast bovengenoemde afdelingen van de ambassade te Singapore, zijn de volgende Attaché's mede geaccrediteerd in Singapore:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij
Louis Beijer, landbouwraad
Tel: +62 21 524 1032
E-mail: jak-lnv@minbuza.nl

sin-lnv@minbuza.nl

Ministerie van Defensie
Kol. Cor Kuiper, defensie attaché (Jakarta)
Tel: +62 21 524 1028
Fax: +62 21 527 5979
E-mail: Jak-defat@minbuza.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Immigratie aangelegenheden
Stefanie Schwartz, ILO, Bangkok
E-mail: ban-ilo@minbuza.nl

Korps Landelijke Politiediensten (Bangkok)
Rachid Sousdi, politie liaison
E-mail: LOThailand@politie.nl