Bericht aan alle Nederlanders in Servië en in Montenegro

Beste Nederlanders in Servië en in Montenegro,

Deze weken ontregelt het Corona virus ons leven steeds meer. Het zijn onzekere tijden omdat deze crisis nieuw voor ons is en geen grenzen kent. Het is wel duidelijk dat we allen zijn aangewezen op een grote mate van onderlinge solidariteit en samenwerking, zowel burgers als landen.

De Nederlandse overheid heeft een uitgebreid beleid in gang gezet om het virus en de sociale en economische gevolgen ervan te bestrijden. Gezien onze Europese integratie wordt dat voor een groot deel samen met andere lidstaten van de Europese Unie uitgevoerd. Hieronder vindt u een aantal websites dat actuele informatie geeft.

Het virus leidt ook tot veel vragen over de gevolgen voor Nederlanders in het buitenland. De ambassade (in Belgrado) beseft terdege dat u zich hier, in Servië en in Montenegro, in een andere situatie bevindt dan in Nederland. Dat geldt voor Nederlanders die hier wonen, werken of een eigen bedrijf hebben, studeren of op vakantie zijn. U heeft hier in eerste instantie te maken met maatregelen die de Servische en de Montenegrijnse overheden hebben afgekondigd. Volg en respecteer deze nauwlettend. Maar ook het Nederlandse of EU beleid kan gevolgen voor u hebben. Daarom raad ik u aan om het Nederlandse nieuws te blijven volgen. Volg de Ambassade ook op sociale media voor meer informatie.

Gezien de grote belangstelling en de snelle ontwikkelingen is het helaas voor de ambassade niet mogelijk om alle vragen individueel te beantwoorden. Ik adviseer u in eerste instantie onderstaande websites te raadplegen. In noodgevallen kunt u bellen met het Contactcentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag dat 24 uur per dag bereikbaar is op ‪+31 247 247 247. Indien zij niet in staat zijn uw probleem op te lossen wordt u doorverbonden met de ambassade. Wij zoeken dan met u naar de beste oplossing onder de huidige omstandigheden. Wij zijn er graag voor u.

Tot slot wijs ik u op de mogelijkheid om u te registreren bij de ambassade. Dat is geen verplichting, maar geeft u de zekerheid dat wij van uw verblijf hier op de hoogte zijn en ons de mogelijkheid om u te bereiken in onverhoopte noodsituaties. Doe dit via Informatieservice Buitenlandse Zaken.

Blijf gezond en draag zorg voor elkaar!

Gilles Beschoor Plug
Ambassadeur

Websites met informatie voor Nederlanders in het buitenland

Websites met informatie over het Nederlandse beleid

Informatie over Servië en Montenegro

Sociale media van de Ambassade