Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk in Saoedi-Arabië

Wilt u als Nederlander trouwen in Saoedi-Arabië? Dan kan de ambassade in Riyadh een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk opstellen.

Bent u Nederlander en woont u in Nederland? Dan kunt u bij de gemeente waar u woont een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen. In een verklaring van huwelijksbevoegdheid staat dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

Als de plaatselijke autoriteiten om een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk of verklaring van huwelijksvoornemen vragen dan kan de Nederlandse ambassade of het consulaat generaal in het land waar u wilt trouwen deze afgeven.

Welke documenten moet u meenemen?

Om een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk aan te vragen moet u kopieën van de volgende documenten overleggen:

  • een Nederlands identiteitsbewijs
  • een uittreksel uit het geboorteregister
  • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
  • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Welke documenten moet uw niet-Nederlandse partner meenemen?

Voor een aanvraag van een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk, moet uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten meenemen naar de ambassade of het consulaat:

  • een paspoort of ander identiteitsbewijs
  • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
  • een ongehuwdverklaring
  • een afschrift van een echtscheidingsakte als uw partner eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk in dit land of gebied

Consulaire verklaring aanvragen in persoon

Wilt u uw verklaring in persoon aanvragen? Maak dan een afspraak via het online afsprakensysteem.

Procedure voor aanvragen verklaring per post of e-mail

Voor deze verklaring kunt u de benodigde documenten per post sturen aan:

Abdullah Hizaf Asehmi Street
(Diplomatic Quarter)
11693 Riyadh

U kunt de documenten ook scannen en per e-mail sturen.

Geef in uw e-mail duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft. Wij vermelden dit in de verklaring.

Als u originele documenten heeft meegestuurd, dan worden die mee teruggestuurd.

Betaling

Om het te betalen bedrag te bepalen, kijkt u op het overzicht van de consulaire tarieven. U moet zelf voor de koerier zorgen.

Maak het totaalbedrag over naar de bankrekening van de ambassade:

Vermeld bij de overschrijving: consulaire verklaring + uw naam

Naam bank: AL-Awwal Bank, DQ branch
Accountnummer: 037013378019
Rekening op naam van: Royal Netherlands Embassy Riyadh, Saudi Arabia
IBAN: SA77 5000 0000 0370 1337 8019
BIC of SWIFT CODE: AAALSARI

Nog vragen?

Heeft u nog vragen?
Stuur ons een e-mail via het contactformulier.