Geboorte aangeven in Saoedi-Arabië

Wanneer uw kind in Saoedi-Arabië wordt geboren, moet u daar aangifte doen. U kunt de geboorteakte daarna eventueel in Nederland laten registeren. U kunt uw kind erkennen in Saoedi-Arabië of in Nederland.

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet aangifte van de geboorte gedaan worden bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. In enkele landen is het ook mogelijk om de aangifte te doen bij de Nederlandse ambassade.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Buitenlandse geboorteakte in Nederland registreren

U kunt de buitenlandse geboorteakte laten registreren bij de gemeente Den Haag in Nederland. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn. Bijvoorbeeld als u of uw kind later een afschrift of uittreksel van de geboorteakte nodig heeft.

Heeft u de aangifte bij de lokale autoriteiten gedaan? Dan is de geboorteakte een buitenlands document. In veel gevallen moet u een buitenlands document nog laten legaliseren en vertalen. Dit verschilt per land. Wat u moet doen, staat bij de legalisatie-informatie onder buitenlandse documenten legaliseren.

Geboorteakte van Nederlandse ambassade

U kunt aangifte doen van de geboorte van uw kind bij een Nederlandse ambassade. Dan krijgt u een Nederlandse akte, die u niet hoeft te legaliseren voor gebruik in Nederland. Heeft u (later) een afschrift of uittreksel nodig? Dan vraagt u dit op bij de Nederlandse ambassade waar de akte is opgesteld. Woont u in het land waar de geboorteakte is afgegeven, dan kunt u zelf contact opnemen met de ambassade. In alle andere gevallen kunt u per e-mail een aanvraag doen bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u een bepaalde procedure volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Geboorte aangeven in Saoedi-Arabië

Wanneer uw kind in Saoedi-Arabië wordt geboren, moet u daar aangifte doen. U kunt de geboorteakte daarna eventueel in Nederland laten registeren.

Aangifte doen bij geboorte kind

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u de geboorteaangifte doen bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. In enkele landen is het ook mogelijk om de aangifte te doen bij de Nederlandse ambassade.

Buitenlandse geboorteakte in Nederland registreren

U kunt daarna de buitenlandse geboorteakte laten registreren in Nederland. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn. Bijvoorbeeld als u of uw kind later een afschrift of uittreksel van de geboorteakte nodig heeft.

Heeft u de aangifte bij de lokale autoriteiten gedaan? Dan is de geboorteakte een buitenlands document. In veel gevallen heeft een buitenlands document nog legalisatie nodig om het in Nederland te kunnen gebruiken.

Heeft u de aangifte op een Nederlandse ambassade gedaan? Dan staat uw kind nog niet automatisch in Nederland geregistreerd. Dit kunt u alsnog regelen. Legalisatie is dan niet nodig.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Kind erkennen in het buitenland

Wilt u uw kind erkennen in het buitenland? Informeer dan bij de lokale autoriteiten of zij voor u een akte van erkenning kunnen opmaken.  

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven in dit land of gebied

Aangifte geboorte bij de lokale autoriteiten

Met een gelegaliseerde geboorteakte uit Saoedi-Arabië kunt u direct een reisdocument aanvragen voor uw kind. De Saoedische geboorteakte maakt geen onderscheid tussen een voor- en achternaam zoals in Nederland. Er is sprake van een namenreeks. De  namenreeks wordt in het Nederlandse reisdocument volledig als achternaam overgenomen. De voornamen worden dus niet apart vermeld. De houderpagina van het paspoort komt er als volgt uit te zien:

Geslachtsnaam: de namenreeks die op de geboorteakte in Saoedi-Arabië staat

Voornaam: ---

Als u een reisdocument wilt aanvragen waarin wél een voor- en een achternaam staan vermeld, moet u de geslachtsnaam van uw kind eerst laten vaststellen door de Dienst Justis (is kosteloos). Pas daarna kunt u een aanvraag voor een reisdocument indienen.

Let op: er bestaat een verschil tussen een naams wijziging en een naams vaststelling. U vraagt bij Dienst Justis een naamsvaststelling aan. In tegenstelling tot de naamswijziging is de naamsvaststelling gratis. De procedure voor de aanvraag staat beschreven op de website van Dienst Justis.

Wat heeft u hiervoor nodig?

  1. De verzoeker vult het aanvraagformulier naamswijziging in en vermeldt bovenaan het formulier dat het naamsvaststelling van het kind betreft (NV).
  2. Een origineel, volledig gewaarmerkt afschrift van de buitenlandse geboorteakte. Afhankelijk van het land van afgifte heeft u een legalisatie of apostille nodig.
    Bekijk de pagina over legalisatie van documenten voor meer informatie over legalisatie.

Als de geboorteakte niet is opgemaakt in het Nederlands, Engels, Frans of Duits, dan moet deze akte vertaald worden in het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Stap 1:
De aanvrager dient middels het aanvraagformulier naamswijziging het verzoek naamsvaststelling in bij de Dienst Justis/KB.

Stukken sturen aan:
Dienst Justis/KB
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Stap 2:
Het Koninklijk Besluit met de voor- en achternaam naar Nederlands recht wordt afgegeven.

Recente ervaring wijst uit, dat met de aanvraag circa 8 tot 10 weken gemoeid is.

Stap 3:
U stuurt de KB aan het Bureau Landelijke Taken van de gemeente Den Haag voor inschrijving van de akte in de Nederlandse Registers van de Burgerlijke Stand.

De inschrijving heeft als voordeel dat men in de toekomst altijd via deze instantie snel een afschrift kan opvragen tegen geringe kosten. Bovendien is de geboorteakte op deze wijze geregistreerd in een centraal register in Nederland.

Stukken aangetekend sturen aan:

Gemeente Den Haag
Publiekszaken, Afdeling Landelijke Taken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Aangifte geboorte bij de ambassade in Saoedi-Arabië

U kunt de geboorte van uw kind ook in het geboorteregister van de ambassade in Saoedi-Arabië laten opnemen. Dit kan alleen binnen 30 dagen na de geboorte. De ambassade zal uw kind naar Nederlands recht inschrijven met een voor- en achternaam, ervan uitgaand dat vader en/of moeder een geslachtsnaam heeft. De namen worden in het Nederlandse paspoort overgenomen.  De in Saoedi-Arabië opgemaakte geboorteakte wordt toegevoegd aan het register van de ambassade te Saoedi-Arabië .

Een afschrift of een uittreksel moet altijd via het Consulaire Diensten Centrum (CDC) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag worden aangevraagd. Dit is een kostbare en tijdrovende procedure omdat de ambassade in Saoedi-Arabië het afschrift moet opstellen. De geboorteakte wordt niet opgenomen in een centraal register in Nederland.