Legaliseren van documenten uit Saoedi-Arabië voor gebruik in Nederland

U wilt uw Saoedische document gebruiken in Nederland. U heeft legalisatie nodig van het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Riyad uw document.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij een ambassade of een consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Saoedi-Arabië.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

  • Europees Nederland
  • Aruba
  • Bonaire
  • Curaçao
  • Saba
  • Sint Eustatius
  • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

  • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
  • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
  • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soort documenten vraagt u op bij het register van Burgerzaken (Civil Affairs Registrar’s Office). Dit register is onderdeel van het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken.

Afschrift van een geboorteakte

Een afschrift van een geboorteakte vraagt u op bij het register van Burgerzaken. (Civil Affairs Registrar’s Office)

Verklaring van ongehuwd zijn

U kunt op 2 manieren verklaren dat u ongetrouwd bent.

Met een Tabiya

Met uw Tabiya (family record) kunt u aantonen dat u niet getrouwd bent.

Zonder een Tabiya

Verklaar tegenover een rechter dat u niet getrouwd bent. U heeft daarbij 2 getuigen nodig. U kunt dit bij het lokale kantongerecht doen.

Verklaring van ongehuwd zijn voor Nederlanders

Als Nederlander kunt u voor een ‘verklaring van burgerlijke staat’ terecht bij de Nederlandse ambassade. De verklaring geldt voor de periode waarin u in Saoedi-Arabië woont of woonde.

Afschrift van een huwelijksakte of echtscheidingsakte

Maak een kopie van uw originele akte. Laat de kopie waarmerken bij de lokale rechtbank waar de originele akte is opgemaakt. De rechtbank verklaart dat de inhoud van de kopie hetzelfde is als het origineel (waarmerken).

Een akte van een andere instelling dan een rechtbank (bijvoorbeeld een moskee) is niet geldig. Deze krijgt geen legalisatie.

Afschrift van een overlijdensakte

De overledene is een Saoediër

Dit afschrift vraagt u op bij het register van Burgerzaken. (Civil Affairs Registrar’s Office)

De overledene is een Nederlander

Het register van Burgerzaken maakt de originele akte op. U vraagt een afschrift op bij het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit kan wel negen maanden duren.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga daarna naar de Nederlandse ambassade in Riyad. Uw document en bijbehoren krijgen daar de Nederlandse legalisatie.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten uit Saoedi-Arabië.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.