Economisch cluster

Het Economisch Cluster omvat de economische afdeling en de landbouwafdeling. De voornaamste taak van de economische afdeling is het adviseren en assisteren van het Nederlandse bedrijfsleven. 

Het cluster adviseert zowel bedrijven die de economische mogelijkheden en marktontwikkelingen in Saoedi-Arabie willen leren kennen, als Nederlandse bedrijven die al in Saoedi-Arabie actief zijn. Met dat doel behandelt de afdeling handelsvragen van Nederlandse bedrijven en andere instellingen. Het economisch cluster onderhoudt een breed en actief netwerk, bestaande uit personen uit de Saoedische overheid en uit semi-overheidsinstellingen, lokale handelsorganisaties en andere belanghebbenden. Het Economisch Cluster neemt jaarlijks deel aan een aantal beurzen: de Saudi Agriculture Fair, de Saudi HealthCare Fair, de Riyadh Travel Fair (toeristenbeurs), de SaudiBuild Construction Fair en de IECHE-fair. Dit laatste evenement is de grootste onderwijsbeurs van de GCC-regio.

Daarnaast kan het Economisch Cluster Saoedische bedrijven ondersteunen bij het leggen van contacten met potentiële partners in Nederland.

Overige informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): www.rvo.nl.

Werkzaam bij het Economisch Cluster zijn:

Plv. Chef de Poste/ Hoofd Economische Afdeling

 Erik Smidt Landbouwraad GCC

 Yamen Albassatina

Senior beleidsmedewerker handel & investering

 Anas Monzer

Senior beleidsmedewerker - Landbouw

 Sophie Hollanders

Beleidsmedewerker - Landbouw

 Petra Smulders

Eerste Ambassadesecretaris (EZ/Gezondheid/Onderwijs)

 Elske Harbers Beleidsmedewerker - Onderwijs
Management assistent EA

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met het Economisch Cluster (riy-ea@minbuza.nl), het landbouwteam (riy-lnv@minbuza.nl) of de onderwijs adviseur (riy-education@minbuza.nl) 

Dienstverlening aan Bedrijven

De Nederlandse overheid wil het Nederlandse bedrijfsleven behulpzaam zijn bij internationale zaken. Hiertoe bestaat bij de Ambassade in Riyadh een economisch cluster. De dienstverlening door het cluster bestaat o.a. uit:

- het informeren over de Saoedische economie en het ondernemingsklimaat in Saoedi-Arabië

- het informeren over wet- en regelgeving m.b.t. handel en investeringen

- het informeren over de aanwezigheid van advocatenkantoren, accountants en consultants in Saoedi-Arabië

- het informeren over tenders

- het maken van marktscans (individueel marktonderzoek) voor het NL-bedrijfsleven

Tenslotte onderhoudt het economisch cluster goede contacten met het plaatselijke kantoor van de EU in Riyadh.

Individuele Marktbewerking

Het economisch cluster van de Nederlandse Ambassade te Riyadh kan u nog uitgebreider van dienst zijn met een IM-aanpak (Individuele Marktbewerking). Hiervoor dient u zelf reeds wat onderzoek te hebben gedaan. Ziet u op grond daarvan duidelijk mogelijkheden op de markt in Saoedi Arabie voor uw product of dienst? Of wilt u internationaal samenwerken om uw concurrentiepositie te versterken? Hoe komt u dan aan zakenpartners, agenten, distributeurs of eindgebruikers in Saoedi Arabie? Bij de oriëntatie op een nieuwe markt kan een RVO-zakenpartnerscan door de ambassade uitkomst bieden.

De basis voor de marktscan is een persoonlijk gesprek om uw plannen en informatiebehoefte in kaart te brengen. Dit gesprek vindt meestal plaats bij de RVO in Nederland. Indien uw voorstel voldoende perspectief biedt, gaat de economische afdeling van de ambassade met uw vragen aan de slag. Dit resulteert in een zakenpartnerscan: dit levert contactadressen op, die worden aangevuld met specifieke marktinformatie die nauw aansluit op uw internationale strategie. Meer over IM op: www.rvo.nl

Binnen het cluster economie is de aandacht speciaal gericht op een aantal belangrijke sectoren, waar voor Nederland kansen liggen en die voor Saoedi-Arabië van belang zijn:

- Energie

- Landbouw

- Gezondheidszorg

- Onderwijs

- Waste management en recycling

Deze sectoren sluiten uiteraard andere sectoren niet uit. Het cluster economie blijft de focus houden op marktkansen, marktontwikkeling en marktpotentieel voor het Nederlandse bedrijfsleven.