Consulaire tarieven in Rusland

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt op de ambassade  contant betalen in Russische roebels (RUB) of met uw bankkaart. Wij accepteren alle bankkaarten behalve die van de Russische MIR bank.

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven vanaf 1 januari 2021

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR

RUB

Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 142,60 12.900
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 124,40 11.300
Zakenpaspoort / Business passport 142,60 12.900
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) 124,40 11.300
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 135,85 12.300
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 103,00 9.300
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 50,85 4.600
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 5.400

Visa

EUR    

RUB

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00 3.600
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 7.200
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 3.100
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11) 40,00 3.600
Caribisch visum / Caribbean visa 80,00 7.200

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay

--
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR RUB
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 196,00 17.800
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint 335,00 30.400
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 22,00 2.000
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 925,00 84.000
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard 1.181,00 107.300
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 688,00 62.500
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered 945,00 85.900
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 137,00 12.400
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 31.800
Consulaire documenten / Consular documents EUR RUB
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 2.700
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 2.300
Legalisaties / Legalisations EUR RUB
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 2.300
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 2.300
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 9.300
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 11.900