Consulaire tarieven in Rusland

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt op de ambassade  contant betalen in Russische roebels (RUB) of met uw bankkaart. Wij accepteren alle bankkaarten behalve die van de Russische MIR bank.

Tarieven vanaf 1 juli 2020

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR

RUB

Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70 10.900
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 121,85 9.500
Zakenpaspoort / Business passport 139,70 10.900
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 126,20 9.800
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 98,60 7.700
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 49,80 3.800
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 4.600

Visa

EUR    

RUB

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00 3.100
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 6.200
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 2.700
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar /Carribean visa child (6 - 11) 40,00 3.100
Caribisch visum / Carribbean visa 80,00 6.200

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay

--
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR RUB
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 191,00 14.900
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint 326,00 25.400
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00 1.600
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 901,00 70.300
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard 1.150,00 89.800
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 670,00 52.300
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered 920,00 71.800
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 133,00 10.300
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 27.300
Consulaire documenten / Consular documents EUR RUB
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 2.300
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 2.000
Legalisaties / Legalisations EUR RUB
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 2.000
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 2.000
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 8.000
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 10.200