Legaliseren van documenten uit Roemenië voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Roemenië kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Roemenië. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Roemenië.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een drietalige akte of een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig.

Waar vraagt u uw document op?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand (oficiul starii civile):

 • een geboorteakte

 • een huwelijksakte

 • een overlijdensakte

Deze documenten vraagt u op bij de burgerlijke stand in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Verklaring van ongehuwd zijn

Roemenië kent geen gewone verklaring van ongehuwd zijn. U kunt een document opvragen waarop staat of u wel of niet getrouwd bent. Daarvoor kunt u terecht bij het gemeentehuis dat uw geboorte registreerde.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Dit document vraagt u op bij de rechtbank die de echtscheiding heeft uitgesproken.

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van Roemenië waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden:

 • documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

U kunt deze documenten direct gebruiken in Europees Nederland:

 • meertalige uittreksels van de burgerlijke stand

Drietalige akten zijn geen meertalige uittreksels

Roemenië kent ook drietalige akten in het Roemeens, Frans en Engels. Dit zijn géén meertalige uittreksels, maar geboorte- huwelijks- en overlijdensaktes. Deze documenten hebben een apostille nodig.

Welke documenten hebben een apostille nodig?

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De volgende documenten hebben legalisatie met een apostille nodig:

 • meertalige uittreksels die u in andere delen van het Koninkrijk wilt gebruiken dan Europees Nederland
 • drietalige akten
 • alle overige documenten

Vanaf 16 februari 2019 bepaalde documenten geen apostille nodig binnen EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? U heeft meestal een apostille nodig op de documenten. Vanaf 16 februari 2019 kunt u gebruikmaken van een vereenvoudigde regeling.

Informatie over hoe u gebruik kunt maken van de regeling volgt. Wilt u nu al meer weten? Lees dan meer over de vereenvoudiging van het gebruik van openbare documenten uit de EU op het Europees e-justitie portaal.

Waar kunt u uw document laten legaliseren?

Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de Roemeense autoriteiten. Een overzicht vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Per 1 juni 2018 bemiddelt het Consulair Dienstencentrum niet meer bij het opvragen of legaliseren van documenten uit Roemenië.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.