Consulaire tarieven in Qatar

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart, een consulaire verklaring of een visum.

Bij de Nederlandse ambassade in Doha kunt u contant betalen, in Qatari Riyal (QAR) of met een bank- of creditcard.

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven per 1 februari 2021

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR QAR
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 142,60 628,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 124,40 548,00
Tweede paspoort / Second passport 142,60 628,00
Zakenpaspoort / Business passport 142,60 628,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) 124,40 548,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 135,85 598,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 103,00 453,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 50,85 224,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 264,00

Visa

EUR    

QAR

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00 176,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 352,00
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 154,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar /Carribean visa child (6 - 11) 40,00 176,00
Caribisch visum / Carribbean visa 80,00 352,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay

-- --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR QAR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 196,00 863,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint 335,00 1.475,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 22,00 96,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 925,00 4.074,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard 1.181,00 5.202,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 688,00 3.030,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered 945,00 4.162,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 137,00 603,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 1.541,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR QAR
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 132,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 115,00
Legalisaties / Legalisations EUR QAR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 115,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 115,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 453,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 577,00
Koerierskosten / Courier costs EUR QAR
Koerier DHL / Courier DHL 15,00 66,00