Legaliseren van documenten uit Puerto Rico voor gebruik in Nederland

U wilt uw Puerto Ricaanse document gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de lokale (Amerikaanse) autoriteiten in San Juan.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand. Deze vraagt u op in Puerto Rico en laat u legaliseren in de Verenigde Staten.

  • afschrift van een geboorteakte
  • afschrift van een huwelijksakte
  • afschrift van een echtscheidingsakte
  • afschrift van een overlijdensakte

Deze documenten vraagt u op bij de Puerto Ricaanse Gezondheidsdienst via VitalChek. (Puerto Rico Department of Health)

Verklaring van ongehuwd zijn

Dit document vraagt u op bij de Puerto Ricaanse autoriteiten.

Waar en hoe laat u uw document legaliseren?

U laat uw Puerto Ricaanse document legaliseren bij de lokale (Amerikaanse) autoriteiten in San Juan. Hoe dit werkt, vindt u op de pagina Legaliseren van documenten uit de Verenigde Staten voor gebruik in Nederland.