Verklaring van woonplaats in Portugal

Als u in Portugal woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. De ambassade in Lissabon kan de verklaring voor u opstellen.

Door het coronavirus is het aanvragen van een consulaire verklaring bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U kunt zien of het mogelijk is door een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar, dan is het nog niet mogelijk om een aanvraag te doen bij de ambassade of het consulaat-generaal.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont
 • een bewijs van uw huidige adres
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als u dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of electriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Naast de eerder genoemde documenten dient u ook een verblijfsvergunning (Certificado de Registo de Cidadão Europeu of een Autorização de Residência) te overleggen.

Procedure voor aanvragen verklaring

Voor deze verklaring kunt u de benodigde documenten per post sturen aan:

Avenida Infante Santo, 43-5
1399-011 Lisboa

U kunt de documenten ook scannen en per e-mail sturen.

Geef in uw e-mail duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft. Wij vermelden dit in de verklaring.

Als u originele documenten heeft meegestuurd, dan worden die mee teruggestuurd.

Betaling

Kijk op het overzicht van de consulaire tarieven voor het bedrag dat u moet betalen.
Maak het totaalbedrag over naar de bankrekening van de ambassade:

Vermeld bij de overschrijving: consulaire verklaring + uw naam

BPI Lapa
Rua de Borges Carneiro 19A
1200-781
Rekening op naam van: Embaixada Real dos Países Baixos
IBAN: PT50 0010 0000 33601 260001 25
BIC of SWIFT CODE: BBPIPTPL

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.