Verklaring van woonplaats in Portugal

Als u in Portugal woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. De ambassade in Lissabon kan de verklaring voor u opstellen.

Door het coronavirus kunt u deze verklaring tot nadere berichtgeving niet aanvragen bij een ambassade of een consulaat-generaal.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont
 • een bewijs van uw huidige adres
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse ID-kaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Naast de eerder genoemde documenten dient u ook een verblijfsvergunning (Certificado de Registo de Cidadão Europeu of een Autorização de Residência) te overleggen.

Procedure voor aanvragen verklaring

Voor deze verklaring kunt u de benodigde documenten per post sturen aan:

Avenida Infante Santo, 43-5
1399-011 Lisboa

U kunt de documenten ook scannen en per e-mail sturen.

Geef in uw e-mail duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft. Wij vermelden dit in de verklaring.

Als u originele documenten heeft meegestuurd, dan worden die mee teruggestuurd.

Betaling

Kijk op het overzicht van de consulaire tarieven voor het bedrag dat u moet betalen.
Maak het totaalbedrag over naar de bankrekening van de ambassade:

Vermeld bij de overschrijving: consulaire verklaring + uw naam

BPI Lapa
Rua de Borges Carneiro 19A
1200-781
Rekening op naam van: Embaixada Real dos Países Baixos
IBAN: PT50 0010 0000 33601 260001 25
BIC of SWIFT CODE: BBPIPTPL

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.