COVID-19: Belangrijke maatregelen voor ondernemers, werknemers of ZZP'ers in Portugal

De Portugese regering heeft een groot economisch en financieel steunpakket aangekondigd waarbij ondernemers, werknemers en ZZP’ers tijdelijk financiële ondersteuning kunnen krijgen teneinde de door COVID19 veroorzaakte moeilijke periode door te komen. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over in het Nederlands. Voor vragen kunt u contact opnemen met de economische afdeling van de ambassade via lis-ea@minbuza.nl.

Update: 17 april 2020 - 20:17

Het regime Lay-off “simplificado”

·         Voor wie: Alle organisaties (bedrijven, non-profit, cooperaties, etc) met werknemers.

·         Wat: Organisaties met 40% lagere omzet, kunnen aanspraak maken op deze maatregel. Werknemer ontvangt 66% van het salaris (met een maximum), waarbij werkgever en overheid de helft betalen.

·         Hoe: Bewijs van omzetdaling en een Excel lijst van de werknemers met NISS nummers aanleveren bij de Segurança Social.

Krediet Moratorium:

·         Voor wie: Particulieren, ZZP’ers  MKB en grotere bedrijven niet behorend tot de financiële sector.

·         Wat: uitstel van rente- en / of aflossingen voor een periode van maximaal 6 maanden.

·         Hoe: Verzoek aan de bank per e-mail of post met een bewijs dat er geen betalingsachterstanden zijn bij zowel de belastingdienst als de sociale dienst (Segurança Social)

Liquiditeit (tesouraria)

·         Voor wie: bedrijven binnen uiteenlopende sectoren. Zie ook deze pagina.

·         Wat: diverse kredietfaciliteiten met staatsgaranties en exportkredieten

·         Hoe: Aanvraag verschilt per sector.

Uitstel sociale bijdragen

·         Voor wie: ZZP’ers. Alle bedrijven in de private en sociale sector met minder dan 50 werknemers. Bedrijven met 50-249 werknemers met een omzetdaling van minimaal 20%. Bedrijven met meer dan 250 werknemers binnen de luchtvaart en toerisme sectoren of als gevolg van verplichte sluiting. Zie ook deze pagina.

·         Wat: Uitstel van fiscale en sociale afdrachten door ZZP’ers en werkgevers. Het werknemersdeel van deze afdrachten moeten wel worden voldaan.

·         Hoe: Aanvragen kunnen rechtstreeks worden ingediend via de website van Segurança Social Direta.

Uitstel Belastingen

·         Voor wie: Alle ZZP’ers en bedrijven met een maximale omzet van 10M EUR (2018). Grotere bedrijven kunnen ook aanspraak maken op deze regeling indien er sprake is van een omzetdaling van minimaal 20% (zie ook deze pagina.), en waarvan de activiteiten verplicht tijdelijk zijn gestopt.

·         Wat: Uitstel van diverse belastingverplichtingen.

·         Hoe: Aanvragen kunnen rechtstreeks worden ingediend via de website van de belastingdienst, Portal das Finanças.

ZZP’ers (ENI – Empresários em nome Individual)

·         Voor wie: ZZP’ers uit alle sectoren.

·         Wat: De diverse maatregelen die genoemd zijn voor bedrijven en werknemers.

·         Hoe: verschilt per maatregel. Kijk voor details op de website.

U kunt de volledige versie van maatregelen (in het Portugees) vinden op deze website.

Directeur Grootaandeelhouders (Socio-gerentes)

·         Voor wie: DGA’s uit alle sectoren.

·         Wat: DGA zonder personeel kan aanspraak maken op inkomensondersteuning en DGA met personeel kan aanspraak maken op het Lay-off regime DGA met. Daarnaast gelden de diverse maatregelen die genoemd zijn voor bedrijven en werknemers eveneens voor een DGA.

·         Hoe: verschilt per maatregel. Kijk voor details op de website.

U kunt de volledige versie van maatregelen (in het Portugees) vinden op deze website.