Belangrijke informatie voor Nederlandse investeerders in Polen

Op 15 januari 2019 ondertekende Nederland, samen met andere Europese lidstaten, de verklaring omtrent de (juridische) gevolgen van de zogenaamde Achmea zaak. Met ondertekening van deze verklaring geven Nederland en de andere Europese lidstaten aan welke gevolgen zij verbinden aan de uitspraak van het Europees Hof van Justitie op 6 maart 2018 in de Achmea zaak.

In deze zaak werd door het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het arbitragemechanisme in het investeringsakkoord tussen Nederland en Slowakije in strijd is met Europees recht. Dit heeft ook gevolgen voor het bilaterale investeringsakkoord tussen Nederland en Polen. De Europese lidstaten geven in de verklaring namelijk aan dat de intra-EU investeringsakkoorden in strijd met Europees recht worden geacht en dat er geen arbitragezaken meer gestart mogen worden onder deze akkoorden. Door ondertekening van deze verklaring geeft Nederland aan de bilaterale investeringsakkoorden met andere Europese landen te zullen beëindigen, uiterlijk per 6 december 2019. De gehele verklaring is beschikbaar (alleen in het Engels) via: https://ec.europa.eu/info/publications/190117-bilateral-investment-treaties_en