Vacatures

Stagiair economische diplomatie Lima

Stageperiode

1 augustus 2019  – 31 januari 2020 (enige flexibiliteit)

Werkomgeving

De Nederlandse ambassade in Lima vertegenwoordigt, bevordert en beschermt de belangen van de Nederlandse regering, evenals de belangen van Nederlandse staatsburgers in Peru, Bolivia en Ecuador. Om dat doel optimaal te realiseren onderhoudt de Nederlandse ambassade in Lima contacten met diverse organisaties en instanties tot op het hoogste niveau van de beide regeringen.

De kerntaak van de Nederlandse ambassade in Lima ligt op het gebied van economische diplomatie in de drie landen. De sectoren met de meeste kansen voor het Nederlands bedrijfsleven zijn: agro-food, logistiek, water en energie. Duurzaamheid is een doorsnijdend thema. Hierbij kan een breed scala van economische instrumenten worden ingezet die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ter beschikking wordt gesteld. Mede vanwege de potentie in landbouw, aanwezigheid van natuurlijke grondstoffen en hoge groeicijfers over de laatste 10 jaar (gemiddeld 6%) wordt Peru door Atradius gezien als een van de meest aantrekkelijke landen in Latijns-Amerika om zaken te doen.

Het economische team van de ambassade bestaat uit 6 medewerkers waarvan er 1 in Bolivia en 1 in Ecuador zijn gevestigd.

Stage omschrijving

Als stagiair(e) ben je onderdeel van het economisch team op de ambassade. Belangrijkste doel van de stage is een leerervaring met het werk van Buitenlandse Zaken.
De werkzaamheden zijn dan ook zeer divers en omvatten ondermeer de volgende taken:

 • Ondersteunen bij de organisatie van economische missies, seminars en andere
  relevante evenementen.
 • Volgen van algemene bilaterale economische en commerciële ontwikkelingen.
 • In kaart brengen van mogelijkheden tot handel, investering en samenwerking.
 • Ondersteunen bij het organiseren van publieksdiplomatieke evenementen.
 • schrijven van speeches en persberichten ter ondersteuning van de economische
  activiteiten van de ambassade.
 • Deelname aan en korte verslaglegging van relevante bijeenkomsten op het gebied van economie, handel en duurzaamheid.
 • Schrijven van wekelijkse nieuwsbrief van de ambassade op het gebied van handel.
 • Meehelpen met alle relevante werkzaamheden van de ambassade aangezien het een meeloop stage betreft.
 • Beantwoorden van handelsvragen en verzoeken.
 • Het beheren van de website.
 • Uitvoeren van (markt)onderzoek als leeropdracht.

Profiel van de stagiair(e)

 • De stagiair(e) dient in een vergevorderd stadium te zijn van zijn/haar studie. Bij voorkeur in de masterfase of het einde van de bachelor fase.
 • De kandidaat dient tijdens de gehele stageperiode ingeschreven te zijn bij een onderwijsinstelling.
 • Een voor de functie relevante studie op universitair niveau met specialisatie economie, bedrijfskunde of een bètastudie.
 • Aantoonbaar brede interesse in economie, business development en innovatie.
  Zo mogelijk in sectoren water, logistiek, energie en agro/food.
 • Aantoonbare belangstelling/ervaring met economische aangelegenheden.
 • Niet eerder bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of een vertegenwoordiging daarvan stage gelopen te hebben.
 • Uitstekende beheersing van het Nederlands, Spaans en Engels in zowel woord als geschrift.
 • Sterke communicatieve vaardigheden.
 • Eigen inbreng, initiatief en zelfstandigheid zijn belangrijk en dienen uit het CV te blijken.
 • Van een stagiair(e) wordt op een ambassade verwacht dat hij/zij zich flexibel opstelt en bereid is om een veelheid aan verschillende werkzaamheden te verrichten.
 • Bij de werving wordt in het bijzonder rekening gehouden met richtlijnen inzake diversiteit en inclusiviteit

Competenties

 • Analytische vaardigheden
 • Initiatief en doorzettingsvermogen
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Interculturele sensitiviteit en flexibiliteit
 • Goed zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband
 • Resultaatgerichtheid

Vereisten voor de functie

Gedrevenheid en enthousiasme. Goede beheersing van Word, Excel en Powerpoint.

Voorwaarden en vergoeding

Zie de informatie over stages van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Sollicitatie

Per e-mail met motivatie en een CV voor 1 juni 2019, gericht aan lim-ea@minbuza.nl

Stage Santa Cruz

Stageperiode

1 augustus 2019 tot 1 februari 2020 (enige flexibiliteit)


Werkomgeving

De Nederlandse ambassade in Lima vertegenwoordigt, bevordert en beschermt de belangen van de Nederlandse regering, evenals de belangen van Nederlandse staatsburgers in Peru, Bolivia en Ecuador. Om dat doel optimaal te realiseren onderhoudt de Nederlandse ambassade in Lima contacten met diverse organisaties en instanties tot op het hoogste niveau van de beide regeringen.

Op het consulaat in Santa Cruz zijn een handelsmedewerker en consulair medewerker werkzaam. Daarnaast is er een Honorair Consul. Het consulaat houdt zich voornamelijk bezig met de behartiging van Nederlandse economische belangen en met consulaire zaken. Santa Cruz wordt gezien als het economisch centrum van Bolivia. Een aantal Nederlandse bedrijven is hier gevestigd of heeft agentschappen.

De kerntaak van de Nederlandse ambassade in Lima ligt op het gebied van economische diplomatie in de drie landen. De sectoren met de meeste kansen voor het Nederlands bedrijfsleven zijn: agro-food, logistiek, water en energie. Duurzaamheid is een doorsnijdend thema. Hierbij kan een breed scala van economische instrumenten worden ingezet die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ter beschikking wordt gesteld.

Het economische team van de ambassade bestaat uit 6 medewerkers waarvan er 1 in Bolivia en 1 in Ecuador is gevestigd.  Stage omschrijving

Als stagiair(e) ben je onderdeel van het economisch team op de ambassade.
De werkzaamheden omvatten onder meer de volgende taken:

 • Ondersteunen bij de organisatie van economische missies, seminars en andere
  relevante evenementen.
 • Bijdragen aan opstellen en/of beoordelen van adviesplannen ten behoeve van het RVO bedrijfsleveninstrumentarium.
 • Volgen van algemene bilaterale economische en commerciële ontwikkelingen in Bolivia.
 • In kaart brengen van mogelijkheden tot ‘business development, investeringen en samenwerking.
 • Ondersteunen bij het organiseren van publieksdiplomatieke evenementen.
 • Schrijven van speeches en persberichten ter ondersteuning van de economische
  activiteiten van het Consulaat.
 • Deelname aan en korte verslaglegging van relevante bijeenkomsten op het gebied van economie, handel en duurzaamheid.
 • Input leveren aan de tweewekelijkse nieuwsbrief van de ambassade op het gebied van handel.
 • Meehelpen met alle relevante werkzaamheden van het Consulaat aangezien het een meeloop stage betreft.
 • Beantwoorden van handelsvragen en verzoeken.
 • Het beheren van social media.
 • Uitvoeren van (markt)onderzoek.

Profiel van de stagiair(e)

 • De stagiair(e) dient in een vergevorderd stadium te zijn van zijn/haar studie.
  Bij voorkeur in de masterfase of het einde van de bachelor fase.
 • De kandidaat dient tijdens de gehele stageperiode ingeschreven te zijn bij een onderwijsinstelling.
 • Een voor de functie relevante studie op universitair niveau met specialisatie economie, bedrijfskunde of een bètastudie.
 • Aantoonbaar brede interesse in economie, business development en innovatie.
  Zo mogelijk in sectoren water, logistiek, energie en agro/food.
 • Aantoonbare belangstelling/ervaring met economische aangelegenheden.
 • Niet eerder bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of een vertegenwoordiging daarvan stage gelopen te hebben.
 • Uitstekende beheersing van het Nederlands, Spaans en Engels in zowel woord als
  geschrift.
 • Sterke communicatieve vaardigheden.
 • Eigen inbreng, initiatief en zelfstandigheid zijn belangrijk en dienen uit het CV te blijken.
 • Van een stagiair(e) wordt op een ambassade verwacht dat hij/zij zich flexibel opstelt en bereid is om een veelheid aan verschillende werkzaamheden te verrichten.

Competenties

 • Analytische vaardigheden
 • Initiatief en doorzettingsvermogen
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Interculturele sensitiviteit en flexibiliteit
 • Goed zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband
 • Resultaatgerichtheid

Vereisten voor de functie

Gedrevenheid en enthousiasme.
Goede beheersing van Word, Excel en Powerpoint.

Voorwaarden en vergoeding

Zie de informatie over stages van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Visumplicht/vaccinaties

Om stage te lopen in Bolivia is het noodzakelijk tijdig een visum aan te vragen voor
“objeto determinado”. Voor meer informatie verzoeken we je contact op te nemen met de ambassade van Bolivia in Den Haag:
Tel: (070) 361 6707
E-mail: embolned@embassyofbolivia.nl

Om Bolivia binnen te komen, is een vaccinatie tegen gele koorts verplicht.

Sollicitatie

Per e-mail met motivatie en een CV voor 1 juni 2019, gericht aan lim-ea@minbuza.nl