Topsector: Water

Watersector in Nederland

Sindslanger dan tweeduizend jaar, toen de eerste dijken in Friesland werden gebouwd, heeft de Nederlandse bevolking moeten leren leven met een overstromingsrisico. Het is dan ook niet toevallig dat een land dat gedurende zijn hele geschiedenis in een constante strijd met het water is verwikkeld (60% van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen) een “know how” en expertise van wereldklasse heeft ontwikkeld op het gebied van waterbouwkunde en watermanagement.

Watersector in Peru

Peru kent drie stroomgebieden: de Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan en het Titicacameer. Peru beschikt over de grootste beschikbare hoeveelheid zoet water per inwoner in heel Latijns- Amerika. Toch bestaat er, door een asymmetrische verdeling van de watervoorraden , water schaarste. Een meerderheid van de bevolking bevindt zich namelijk in het stroomgebied van de Stille Oceaan. Daarnaast zet de sterke groei van de bevolking en de economische activiteiten de watervoorraden verder onder druk. 8 miljoen Peruanen in rurale delen van het land zijn niet aangesloten op het waternet. Daarnaast is de kwaliteit van het leidingwater beneden pijl.

 De geografische ligging van Peru maakt het land kwetsbaar voor natuurrampen en de effecten van terugkerende klimaatfenomenen zoals ”El Niño” en “La Niña”. De genoemde problematiek vraagt om zowel technische als politieke maatregelen.

Het Nederlandse bedrijfsleven zou, onder anderen, op de volgende vlakken een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het Peruaanse waterbeleid:

  • De omgang met kusterosie.
  • Het opspuiten van land.
  • Het behandelen van restwater.
  • De kwaliteit en distributie van kraanwater.
  • Het advies geboden door onze waterambassadeur Henk Ovink.