Algemene en Consulaire Zaken

Algemene en Consulaire Zaken

Hoofd Interne en Consulaire Zaken

Norma Casapía Johanson

Medewerker Algemene Zaken

Peter Mendoza

Medewerker Algemene Zaken

Daniel Vera

Tel.: +51 1 213 9813
E-mail: lim-az@minbuza.nl

Medewerker Consulaire Zaken

Priscilla Kaemingk

Medewerker Consulaire Zaken

Cristina Slagter

Tel.: +1 202 274 2670
Tel.: +51 1 213 9800 (toets in keuzemenu tweemaal 1)
E-mail: lim-ca@minbuza.nl

Medewerker Gedetineerdenbegeleiding

Patricia Anavitarte

Medewerker Gedetineerdenbegeleiding

Cristina Slagter

Tel.: +51 1 213 9828 (dinsdag en donderdag 10:00-12:00)
E-mail: lim-gdb@minbuza.nl