Consulaire tarieven in Panama

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een reisdocument of een consulaire verklaring. U kunt alleen contant betalen in dollars (USD).

Tarieven vanaf 1 september 2019

Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidad EUR USD
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto 130,77 145,00
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años 117,47 130,00
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios 130,77 145,00
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto 117,77 131,00
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años 95,74 106,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia 47,50 52,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales 60,00 66,00

Visa / Visados

EUR

USD

Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 años Gratis Gratis
Caribisch visum / Visado caribeño 35,00 39,00
Consulaire documenten / Documentos consulares EUR USD
Consulaire verklaringen / Certificados consulares 30,00 33,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada 26,25 29,00
Legalisaties / Legalizaciones EUR USD
Legalisatie hantekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés 26,25 29,00
Legalisatie document / Legalización de un documento 26,25 29,00
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento 103,00 114,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento 131,00 146,00