Consulaire tarieven in Panama

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een reisdocument of een consulaire verklaring. U kunt betalen met bank- of creditcard, of contant in dollars (USD).

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven vanaf 1 augustus 2021

Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidad EUR USD
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto 142,60 168,00
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años 124,40 147,00
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios 142,60 168,00
Zakenpaspoort minderjarige / Pasaporte de negocios menor de 18 años 124,40 147,00
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto 141,50 167,00
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años 108,65

128,00

Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia 50,85 60,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales 60,00 70,00

Visa / Visados

EUR

USD

Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 años Gratis Gratis
Caribisch visum laag tarief: minderjarigen (6 t/m 11 jaar) / Visado caribeño tarifa baja: menores de 6 -11 años 40.00 47,00
Caribisch visum / Visado caribeño 80,00 94,00
Consulaire documenten / Documentos consulares EUR USD
Consulaire verklaringen / Certificados consulares 30,00 35,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada 26,25 31,00
Legalisaties / Legalizaciones EUR USD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés 26,25 31,00
Legalisatie document / Legalización de un documento 26,25 31,00
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento 103,00 121,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento 131,00 154,00