Consulaire tarieven in de Palestijnse Gebieden

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt alleen contant betalen, in Israëlische shekel (ILS).

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Consulaire tarieven vanaf 3 januari 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR ILS
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 144,60 514,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 126,10 448,00
Zakenpaspoort / Business passport 144,60 514,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) 126,10 448,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 143,45 510,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 110,15 391,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 51,55 183,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 213,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge application passport or ID card at a different location** 23,00 81,00

* Aanvraag op andere locatie dan ambassade, consulaat of EDV-kantoor. De toeslag geldt voor alle aanvragers.

** Application at a location other than embassy, consulate or EDV office. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR    

ILS

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00 142,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 284,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee**** 35,00 124,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11) 40,00 142,00
Caribisch visum / Caribbean visa 80,00 284,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay

-- --
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland
**** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR ILS
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 200,00 711,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint 342,00 1.217,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 22,00 78,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 945,00 3.362,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard 1.206,00 4.291,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 703,00 2.501,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered 965,00 3.434,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 139,00 494,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 1.245,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR ILS
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 106,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 93,00
Legalisaties / Legalisations EUR ILS
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 93,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 93,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 366,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 466,00