Legaliseren van documenten uit de Palestijnse Gebieden voor gebruik in Nederland

Uw document uit de Palestijnse Gebieden heeft legalisatie nodig van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit. Daarna legaliseert de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit de Palestijnse Gebieden.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een in Nederland beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit legaliseert geen vertalingen. Laat uw document eerst in de Palestijnse Gebieden en bij de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah legaliseren. U kunt het dan in Nederland laten vertalen.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand (civil status).

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de lokale autoriteiten waar u deze documenten kunt opvragen.

 • verklaring van ongehuwd zijn
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte

U bent moslim

U vraagt het document op bij de sharia-rechtbank.

U bent christen

U vraagt het document op bij uw kerk. Laat het eerst legaliseren door het patriarchaat te Jeruzalem. Daarna kunt u naar het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit. Maak een afspraak bij de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah.

Laat uw document daarna nog vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler. Met de vertaling erbij is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in de Palestijnse Gebieden.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.