Landbouw in Oostenrijk

Het netwerk van landbouwraden ondersteunt Nederlandse bedrijven in de agrarische sector bij hun internationale ambities. De landbouwraad in Oostenrijk (tevens ook verantwoordelijk voor Hongarije, Servië en Montenegro) is er voor bedrijven geïnteresseerd in alle takken van de agroketen – akkerbouw, agrokennis en innovatie, wijnbouw, veehouderij, zuivel en meer. Het werk van de landbouwraad richt zich ook op beleidsmatige en politieke samenwerking.

De belangrijkste taken van de landbouwraad in Budapest zijn:

  • Het versterken van de positie en imago (agro-economisch en politiek) van Nederland in Oostenrijk
  • Het creëren van een level playing field voor Nederlandse marktdeelnemers
  • Het verstevigen van de Nederlandse positie in Europese discussie over de toekomst van de Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en relateerde dossiers
  • Het inzetten op partnerschappen tussen Nederlandse en Oostenrijkse stakeholders en marktdeelnemers
  • Het bevorderen van Nederlandse agro-economische relatie met Oostenrijk om de economische kansen voor Nederlandse agro-bedrijfsleven en kennisinstellingen te vergroten
  • Nederlandse kennis inzetten voor verdere professionalisering en transitie naar een duurzamere productieketen
  • Het faciliteren van kennisoverdracht en samenwerking

Wilt u meer informatie over de Landbouwraad in Oostenrijk? Kijk op de website Agroberichten Oostenrijk of neem contact op met de afdeling landbouw van de Nederlandse ambassade in Budapest.

Contactgegevens landbouwteam in Oostenrijk

Geert Kits Nieuwenkamp – landbouwraad

Telefoon: +36 1 33 66 302

E-mail: bdp-lnv@minbuza.nl

Twitter: @NLagro_Budapest

Website: https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/oostenrijk