Verklaring omtrent de burgerlijke staat in Oostenrijk

Heeft u in Oostenrijk een verklaring van burgerlijke staat nodig? Wanneer de lokale autoriteiten deze niet afgeven, kan de ambassade in Wenen deze voor u opstellen.

Door het coronavirus kunt u deze verklaring tot nadere berichtgeving niet aanvragen bij een ambassade of een consulaat-generaal.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. U vraagt de verklaring aan in de gemeente waar u woont.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse identiteitskaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • (indien van toepassing) een ongehuwdverklaring van de Nederlandse gemeente waar u woonde voor u naar het buitenland verhuisde, deze kunt u zelf bij de gemeente in Nederland aanvragen

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse ID-kaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

Indien u een verklaring van huwelijksbevoegdheid („Ehefähigkeitszeugnis“) moet aanvragen bij uw laatste woonplaats in Nederland, heeft u - indien u in Oostenrijk woont - meestal ook een verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig.

Vereiste documenten:

 • Uw geldig Nederlands reisdocument (paspoort / identiteitskaart)
 • Uw Nederlandse, internationale of gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte
 • Indien u vóór 1995 uit Nederland bent uitgeschreven: een bewijs van uitschrijving uit Nederland met vermelding van de burgerlijke staat.
 • Indien u vóór uw verhuizing naar Oostenrijk in een ander land dan Nederland hebt gewoond: een verklaring omtrent de burgerlijke staat afgegeven door de Nederlandse ambassade in het betreffende land.
 • Een nieuw uittreksel uit het Oostenrijkse bevolkingsregister „ Zur Vorlage bei der Niederländischen Botschaft“ met al uw adressen in Oostenrijk sinds uw éérste inschrijving.  
 • Indien u gescheiden bent: uw echtscheidingsakte met daarop datum (stempel) van rechtsgeldigheid.
 • Indien u weduw/weduwenaar bent: de overlijdensakte

Procedure voor aanvragen consulaire verklaring

Er zijn 2 manieren om consulaire verklaringen aan te vragen bij de Nederlandse ambassade in Wenen:

1) Maak via het online afsprakensysteem een afspraak voor het aanvragen van uw verklaring. Zorg dat u bij uw afspraak een geldig Nederlands paspoort en de benodigde documenten meeneemt. U betaalt ter plekke contant of met uw bankpas/creditcard.

NB: aan de balie levert u het volledige dossier in. De consulaire verklaring(en) wordt/worden vervolgens per post naar uw huisadres gestuurd.

2) Dien de aanvraag per post in aan de consulaire afdeling:
Nederlandse Ambassade in Wenen, Consulaire Afdeling
Opernring 5 / 7. Stock, A-1010 Wenen, Oostenrijk

Voeg als bijlage een gewaarmerkte kopie van uw geldig Nederlands paspoort en alle benodigde documenten toe. Maak €30,- per verklaring over op onderstaande bankrekening en stuur het bewijs van uw overmaking mee met de gevraagde documenten.

IBAN:              AT431200000697325900

BIC:                BKAUATWW

t.n.v.:              Königlich Niederländische Botschaft

o.v.v.:             WEN – [soort consulaire verklaring] – [uw achternaam]

Betaling

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.