Trouwen in Oostenrijk

Wilt u als Nederlander trouwen in Oostenrijk? Dan is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte inschrijven bij het Nederlandse register. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte

Als u de buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u de buitenlandse akte meestal eerst laten legaliseren. Dit doet u in het land waar u getrouwd bent. Soms moet de akte ook nog worden gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade of consulaat in dat land. Wat u moet doen leest bij de legalisatie-informatie van het land.

Trouwen in dit land of gebied

Verklaring van huwelijksbevoegdheid - Ehefähigkeitszeugnis

Indien u Nederlander bent, in Oostenrijk woont en in Oostenrijk in het huwelijk wilt treden, dan vraagt de Oostenrijkse ambtenaar van de burgerlijke stand u om een zogenoemd Ehefähigkeitszeugnis (verklaring van huwelijks­bevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Aan wie moet ik mij wenden voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid?

Indien u ooit in Nederland hebt gewoond - dus ook indien u als minderjarige uit Nederland bent vertrokken - moet u zich voor het verkrijgen van de verklaring van huwelijks­bevoegdheid wenden tot de gemeente in Nederland waar u het laatst woonachtig bent geweest. Het kan zijn dat u tussen vertrek uit Nederland en vestiging in Oostenrijk nog in een ander land heeft gewoond. In dat geval kan het voorkomen dat de Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand u tevens zal vragen naar een bewijs van de bevoegde autoriteiten van dat andere land dat u gedurende het verblijf aldaar niet in het huwelijk bent getreden of gehuwd bent geweest.

Omdat helaas vaak onduidelijkheid bestaat over de verklaring huwelijksbevoegdheid is het van uiterst belang dat u tegenover de gemeente in Nederland benadrukt, dat u gaat trouwen in Oostenrijk en dat de verklaring internationaal dient te zijn en waarin gegevens van beide partners worden opgenomen.

Indien u nooit in Nederland hebt gewoond en altijd in Oostenrijk woonachtig bent geweest, kunt u de verklaring van huwelijks­bevoegdheid aanvragen bij de ambassade. We willen u vragen een email te zenden aan het volgende emailadres: wen-ca@minbuza.nl. Wij zullen u dan informeren over het hoe en wat van de procedure.