Consulaire tarieven in Oostenrijk

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt contant betalen, pinnen en met creditcard afrekenen. U betaalt in euro’s.

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven / Gebühren 2021

Paspoort en identiteitskaart / Niederländische Reisedokumente

EUR
Paspoort meerderjarige / Reisepass, (18 Jahre und älter, 10 Jahre gültig) 142,60
Paspoort minderjarige / Reisepass,  (jünger als 18 Jahre, 5 Jahre gültig) 124,40
Zakenpaspoort / Geschäftspass 142,60
Zakenpaspoort minderjarige / Geschäftspass (jünger als 18 Jahre) 124,40
ID-kaart meerderjarige / Personalausweis (18 Jahre und älter, 10 Jahre gültig) 141,50
ID-kaart minderjarige / Personalausweis (jünger als 18 Jahre, 5 Jahre gültig) 108,65
Laissez-passer / Notpass, Passersatz 50,85
Nederlandse nationaliteit krijgen / Niederländische Staatsangehörigkeit EUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Optionsverfahren: einfach 196,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Optionsverfahren: mehrfach 335,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Optionsverfahren: gleichzeitig optierende Minderjährige 22,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Einbürgerung: einfach, Normaltarif 925,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Einbürgerung: mehrfach, Normaltarif 1.181,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Einbürgerung: einfach, ermäßigt 688,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Einbürgerung: mehrfach, ermäßigt 945,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Einbürgerung: gleichzeitig einbürgernde Minderjährige 137,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Einbürgerungstest 350,00

Consulaire documenten / Konsularische Bescheinigungen

EUR
Consulaire verklaringen / Konsularische Bescheinigungen 30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Beglaubigung einer Kopie/Unterschrift 26,25
Legalisaties / Beglaubigungen EUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Beglaubigung einer Unterschrift 26,25