Trouwen in Noorwegen

Wilt u als Nederlander trouwen in Noorwegen? Dan is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte inschrijven bij het Nederlandse register. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte

Als u de buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u de buitenlandse akte meestal eerst laten legaliseren. Dit doet u in het land waar u getrouwd bent. Soms moet de akte ook nog worden gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade of consulaat in dat land. Wat u moet doen leest bij de legalisatie-informatie van het land.

Trouwen in dit land of gebied

Trouwen in Noorwegen

Voor informatie over trouwen in Noorwegen raden wij u aan contact op te nemen met het Noorse belastingkantoor de ‘Skatteetaten’ van de plaats waar u wilt trouwen. Ook de formulieren voor de ondertrouw (2 formulieren voor het bruidspaar en 1 voor iedere getuige) kunt u van de website van Skatteetaten downloaden.

De ondertrouw heeft een geldigheid van 4 maanden. Uiterlijk 4 à 5 maanden voor de huwelijksdatum stuurt u de ingevulde formulieren naar het Noorse bevolkingsregister ('Folkeregister') in de plaats waar u wilt trouwen. 

Voor de ondertrouw heeft u een verklaring van uw burgerlijke staat nodig.

Het is verstandig om ruim van tevoren een afspraak te maken met de burgerlijke stand (Tingrett) in de plaats waar u wilt trouwen voor de huwelijkszegening (burgerlijk huwelijk). Voor een kerkelijk huwelijk kunt u contact op te nemen met de plaatselijke kerk.

Wij raden u aan om na het huwelijk de huwelijksakte te laten legaliseren door middel van een apostillestempel bij het plaatselijke kantoor van de fylkesmann.

Een huwelijk gesloten in Noorwegen is ook in Nederland rechtsgeldig. De huwelijksakte dient in een internationale taal te zijn opgesteld of er dient een beëdigde vertaling daarvan te worden gemaakt. U kunt de akte, voorzien van een apostillestempel, in Nederland laten registreren bij de gemeente Den Haag.