Studeren en stage in Noorwegen

Wie voor studie of stage naar Noorwegen gaat, moet een aantal zaken regelen. Bijvoorbeeld een studiebeurs en huisvesting.

Studeren in het buitenland

Op wilweg.nl (een website van EP-Nuffic) staat uitgebreide informatie over studie en stage in het buitenland. Zowel studenten uit het hoger onderwijs (hbo, universiteit) als mbo-studenten kunnen daar terecht. De website biedt onder andere informatie over:

  • beurzen en fondsen
  • uitwisselingsprogramma’s
  • studiefinanciering (DUO)
  • diplomawaardering
  • visa
  • praktische zaken (huisvesting, voorbereiding)

Ook de stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) biedt informatie over studeren in het buitenland.

Stage in het buitenland

Informatie over stagelopen in het buitenland is te vinden op wilweg.nl:

Legalisatie en diplomawaardering

Omdat het onderwijssysteem en diplomaniveau per land kunnen verschillen, vragen onderwijsinstellingen soms om een diplomawaardering. Soms is het dan ook nodig om een diploma te laten legaliseren:

Studeren en stage in dit land of gebied

Er is veel informatie over studeren in Noorwegen te vinden op de volgende websites:
- Study in Norway
- Nokut 
- Samordnaopptak 

Studiefinanciering

In Noorwegen betalen studenten geen collegegeld. Voor een aantal studies betaalt men wel lesgeld, maar dit bedrag is beduidend lager dan het collegegeld in Nederland.

Buitenlandse studenten kunnen deelnemen aan een speciaal programma en hebben dan recht op ca. NOK 87.000,- studiefinanciering per jaar. Dit bedrag is in beginsel een lening, die na het succesvol afronden van de studie deels wordt kwijtgescholden. Studenten die geen recht hebben op studiefinanciering moeten aantonen dat zij beschikken over minimaal NOK 80.000,- per jaar. Meer informatie over studiefinanciering in Noorwegen vindt u op de website van de Noorse studiefinanciering; Lånekassen.

Huisvesting

Net als in Nederland kan het ook in Noorwegen een uitdaging zijn voor studenten om een geschikte kamer te vinden. Voorbeelden van Noorse websites waarop kamers aan studenten worden aangeboden zijn:

- www.sio.no
- www.fou.no
- www.hybel.no