Geboorte aangeven in Noorwegen

Wanneer uw kind in Noorwegen wordt geboren, doet de verloskundige of de arts aangifte van de geboorte en wordt hiermee het kind in het bevolkingsregister in Noorwegen geregistreerd. U kunt de geboorteakte daarna eventueel in Nederland laten registeren. U kunt uw kind erkennen in Noorwegen of in Nederland.

Een Nederlands kind dat in Noorwegen wordt geboren wordt in het Noorse bevolkingsregister geregistreerd. In Noorwegen doet de verloskundige of de arts aangifte van de geboorte en wordt hiermee het kind in het bevolkingsregister in Noorwegen geregistreerd. Aangifte doen bij de ambassade is niet nodig. Let er op dat deze de juiste (achter)namen van de ouders opgeeft.

Ongehuwd?

Als u niet getrouwd bent kan de vader bij de geboorte het kind erkennen door het invullen van een formulier. Hiermee verkrijgt de vader meteen ook het wettelijk gezag over het kind.

Naam opgeven

Na een aantal dagen tot een week krijgt u een formulier thuisgestuurd waarmee u de namen van uw kind kunt opgeven. In Noorwegen heeft u hiervoor de tijd tot zes maanden na de geboorte. Dit formulier stuurt u terug naar het bevolkingsregister. Vraagt u het folkeregister om een internationale geboorteakte(in het Noors, Engels, Duits en Frans) dan hoeft u de akte niet te laten vertalen als u een reisdocument voor uw kind wilt aanvragen. U ontvangt daarna de geboorteakte per post thuis. Controleer de gegevens op de geboorteakte goed.

  • Een kind kan in Noorwegen de achternaam van de vader of de achternaam van de moeder krijgen. Ook kan het kind beide achternamen krijgen, verbonden door een streepje, bijv. Jansen-Meijer.
  • Een andere mogelijkheid is het kind de achternaam van één van de ouders als ‘mellomnavn’ (tussennaam) te geven. Op het Nederlandse paspoort wordt deze naam als laatste achter de voornaam geschreven.

Voor meer informatie: Skatteetaten

Geboorteakte in Nederland inschrijven

U kunt de geboorteakte van het kind ook in Nederland laten inschrijven, maar dat is niet verplicht. Voordat de akte in Nederland kan worden ingeschreven dient de akte gelegaliseerd te worden. Deze legalisatie wordt gedaan door middel van een Apostille stempel, dat wordt afgegeven door de fylkesmannen. Voor adressen: Fylkesmannen

U kunt voor het inschrijven van buitenlandse aktes contact opnemen met:

Gemeente Den Haag Dienst Burgerzaken
Afdeling Landelijke Taken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag