Legaliseren van documenten uit Noord-Macedonië voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Noord-Macedonië  kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Noord-Macedonië. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij de meeste ambassades en consulaten-generaal. Als dit wel kan, staat dat op de contactpagina van de ambassade of het consulaat vermeld. Daar ziet u ook vanaf wanneer dit kan. Ziet u op de contactpagina geen startdatum? Dan kunt u nog geen documenten laten legaliseren bij de ambassade of het consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Noord-Macedonië.
U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.
 • Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Waar vraagt u uw document op?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • verklaring van ongehuwd zijn

Deze documenten vraagt u op bij de burgerlijke stand in uw woonplaats:

 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze documenten vraagt u op bij de burgerlijke stand in de plaats waar de gebeurtenis plaatsvond:

 • afschrift van een echtscheidingsakte

Dit document vraagt u op bij de gemeentelijke rechtbank waar de echtscheiding is uitgesproken.

Documenten opvragen in Nederland

U kunt documenten van de burgerlijke stand opvragen bij de ambassade van Noord-Macedonië.

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van Noord-Macedonië waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken in Europees Nederland:

 • meertalige uittreksels van de burgerlijke stand

Welke documenten hebben een apostille nodig?

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De volgende documenten hebben legalisatie met een apostille nodig:

 • meertalige uittreksels die u in andere delen van het Koninkrijk wilt gebruiken dan Europees Nederland
 • alle overige documenten

Waar kunt u uw document laten legaliseren?

Voor een apostille

Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de autoriteiten van Noord-Macedonië. Een overzicht vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze website is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen of legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.